8.kolo soutěže - řešení

Řešení 8. kola soutěže:

ad 1) Kubatův pomník - u Zbudova

  DžaAn s Litlem sedí před Kubatovým pomníkem z roku 1904. Pomník najdete v oblasti Zbudovských blat nedaleko obce Zbudov u cesty směrem na Zliv. Byl postaven na památku rychtáře Jakuba Kubaty, který představoval hlavního mluvčího místních obyvatel proti Adamovi z Hradce, jenž v roce 1581 prohlásil zdejší půdu za svůj majetek. Rychtář Kubata zde byl v témže roce popraven, událost připomínají i nápisy na pomníku, na jeho přední straně je známé rčení KUBATA DAL HLAVU ZA BLATA. Zajímavostí jsou i dva nedaleké megality, o jejichž původu a významu existuje několik teorií.

 

ad 2) Maršíkov – pozdně renesanční sloh

  Litl nahlíží do dřevěného kostela sv. archanděla Michaela v Maršíkově. Byl postaven roku 1609, jedná se o nejstarší zachovalou lidovou stavbu severní Moravy. Najdete jej uprostřed obce u silnice na Sobotín. Kostel je roubený, postavený v pozdně renesančním rustikálním stylu. Existují ovšem prameny, které uvádějí, že kostel byl postaven ve stylu pozdně gotickém (byl jím nahrazen starý zchátralý středověký kostel). Abychom v soutěži nikoho nepoškodili, uznali jsme obě odpovědi za správné. Obec je světově proslulá svými mineralogickými nalezišti, v roce 1820 zde byl objeven chrysoberyl (poprvé v Evropě).