Třetí adventní neděle

Třetí adventní pozdrav se objevil v klubové poště až z daleké
Ukrajiny od našeho nejvzdálenějšího zahraničního člena,

Aleksie Aleksenka, který si našeho klubu všiml, když se šel z rodné
Ukrajiny projít na letošní pochod Praha - Prčice. Tato zdravice
bude jistě vzácným úlovkem pro dražitele na příštím setkání KSTS.