OFICIÁLNÍ  ZALOŽENÍ   KSTS  18. - 21. 4. 2003

 

Alpenstock vypráví veselé historky ze sbírání suvenýrů. PaVeAnTo se zaujetím naslouchají a uctivými postoji vyjadřují obdiv hanáckému bórákovi!

   

Pan předseda KSTS se hluboce sklání nad Alpenstockovými znalostmi a inteligencí a na místě ho jmenuje šéfem propagace klubu.

   

Alpenstock se ihned ujal své funkce a propagoval ideje KSTS v nejbližší horské chatě. Jak vidíte, šlo mu to velmi dobře! Neznámí turisté byli přímo ohromeni jeho misionářskou činností.

   

Důležitou náplní klubu je pózování pro veřejnost! To proto, aby si veřejnost uvědomila, že KSTS je nositelem a šiřitelem hlubokých myšlenek vzájemnosti a sběratelství v turistice. Neboť, co může být jistější nežli důkladná propaganda a zviditelňování se v médiích. Ke všemu je potřeba přistupovat s rozvahou a po důkladném tréninku!

   

Že to jde, když se chce je patrné hned z prvního vystoupení pro turistickou veřejnost. Stačí pevně třímat režijní otěže a je to tam!

   

Pózování jsme se věnovali na různých lokalitách, abychom veřejnost upozornili na naši existenci a rozptýlili její počáteční nedůvěru. Doufáme, že se to zdařilo a zvládneme nápor nových členů!

   

Čas se zvolna naplnil a zde si někteří dopřávají kafíčko na Ještědu. Doplňovali se už jen podrobnosti do klubu, hodnotilo se setkání a plánovalo se další setkání.

Ještěd měl i tu výhodu, že při cenách v restauraci zakládající členové značně zeštíhleli! Doporu- čujeme všem zájemcům o štíhlou linii! Dejte se do KSTS a poznáte sami, že jeho činnost je nejen náročná, ale hlavně krásná!!!