Inspekční návštěva L+L u KK


V sobotu 16.4.2005 jsme provedli inspekční návštěvu u našeho kolegy
Karla Kupky v Praze v jeho sběratelském doupěti a lazaretu. Naše
inspekce odhalila vzorně složené a seřazené sbírky a z přiložené
fotodokumentace jsou patrné i vzorně srovnané šrouby v Karlově
noze. Prostě pořádek, jak má být. Přejeme mu, aby šrouby už
brzy mohl vystavit jen ve své sbírce vzácných kovů.


-L+L-