Jak získati nového člena

  

Turtle se snažil vymlouvat na všelijaké neduhy jako křeč v ruce, mozková mrtvice atd., ale já jsem stál pevně na stráži!

  

Zálibně si prohlížím Turtlem osobně a zcela dobrovolně podepsanou přihlášku do KSTS. Předpokládám, že mně předseda pochválí za vzornou práci, neboť mi to dal za úkol. Očekávám za to na příštím srazu jmenování za >>Božskyho bóráka<<, které mi v Prášilech odepřel!!! Pak jsem jen nového člena požádal o členský příspěvek, ale zase bylo zle. Turtle je přece jenom Hanák a tak ta dvousetkoruna držela v jeho ruce jak přibitá.

  

Nakonec Turtle členský příspěvek vydal zcela dobrovolně (viz foto vlevo) a já jsem se pak již mohl s příslušnou bankovkou pocelovat.

  

Na závěr ceremoniálu přijetí jsem Tutlemu dovolil políbit cíp mé osobní vlajky, čehož si velmi považoval. Pak jsem mu věnoval klubový znak a štítek na hůl, aby nás co nejrychleji a nejlépe reprezentoval.

Na závěr jsme hodili společnou držku a to byl konec velmi úspěšné akce.

Alpenstock