TURISTICKÉ POSTOJE

 

Každý pravověrný turista by měl ovládat několik základních postojů, které vyjadřují jeho momentální psychický stav. Krátce se pokusím popsat   několik z nich. Fota jsou v černobílém provedení pro lepší načítání v prohlížeči.

 

 

Postoj č. 1

Nejzákladnější postoj turisty! Musí z něj čišet hrdost na příslušnost k turistice! Turista musí mít vztyčenou hlavu, pohled upřený v dál, lehce předsunutou a nakročenou pravou nohu ( levá tvoří pilíř postoje a je na ni přesunuta váha těla ), levá ruka je pevně založena v bok a pravá svírá turistickou hůl lehce vbodnutou v podloží. Důležité je hůl natočit proti pomyslnému divákovi, aby pochopil, že hůl je nejdůležitější součást turistické výzbroje a je vhodně přizdobena kovovými štítky z rozličných lokalit!

 

 

Postoj č. 2

Tento postoj je již akční a vychází z č.1. Tělo zůstává jako v předchozím postoji, jen pravá ruka změnila postoj. Bezpečně svírá hůl a míří jí vpřed do dálav. Tento postoj má vyjadřovat turistovu touhu po turistických suvenýrech! Postoj se dá vhodně doplnit výkřikem "Vpřed za suvenýry!", aby bylo zřejmé, k čemu slouží.

 

 

Postoj č. 3

Jeden z nejzajímavějších postojů! Po přiblížení se k vybrané lokalitě turista zaujme postoj č.3 a začíná vyhlížet prodejnu turistických suvenýrů. Levá noha je hodně předsunuta a drží váhu celého těla. Pravá noha vhodně udržuje stabilitu turisty, aby se náhodou při vyhlížení nepřevrátil na bok. Pravá ruka mocně svírá hůl zaraženou do podloží a pomáhá udržovat turistovu rovnováhu. Nejdůležitější je činnost levé ruky! Její záloktí svírá s trupem pravý úhel a předloktí je vhodně hranou ukazováku opřeno o čelo, kde tvoří přirozené stínítko, aby se zornice očí přizpůsobily potřebné vzdálenosti od prodejny. Postoj se dá při spatření patřičné lokality doplnit jednoslovným výkřikem " Ha!", který značí objevení objevovaného.

 

 

Postoj č. 4

Tento postoj je vhodný ke zhodnocování turistovy sbírky či výborného lovu turistických suvenýrů. Je zvláště vhodný při turistice s přáteli a povede-li se vám prodejnu se suvenýry vyrabovat před nimi! Spodní část těla je jako v postoji č.1, hlava pokud možno vztyčena ještě více. Důležité je zaklesnout palce rukou do průramků košile či vesty a pevně svírat tkaninu. Hruď je dobré mocně vyklenout směrem kupředu. I tento postoj lze doplnit verbálním projevem, třeba "Pch!"

 

 

Postoj č. 5

Jeden z nejkrušnějších postojů a měl by se používat co nejméně!!! Je v něm obsaženo turistovo zklamání z nedoceněné sbírky, z nedostatku suvenýrů v dané lokalitě a hlavně v Tabulce machrů KSTS! Ramena jsou svěšena, ruce visí podél těla, nohy jsou jako z gumy. Výraz v obličeji musí vyjadřovat zklamání v jediné grimase.  Používat opravdu co nejméně!!!

Postoj č. 6

Postoj zvaný místopředsednický. Tento postoj předvádí předseda juniorské sekce KSTS zvaný Litl. Ačkoliv je funkcí předseda, perfektně zvládl i místopředsednický postoj. V tomto postoji je nejdůležitější předklon, který lze provádět v rozmezí 30 - 45° od kolmé osy těla. Úhel závisí na tom s kým se telefonuje. Tedy čím výše postavená osoba, tím větší úhel. V oblasti bederní je nutné vytvořit lordózu, což je opak tzv. kočičího hřbetu. Krční páteř je uvolněna k případnému pokyvování hlavou. Postoj je to tzv. připrcávací. Levá dlaň je přitisknuta ke kyčli a pravá  pevně svírá mobilní telefon a tlačí jej na ucho. Je dobré vytvořit takový tlak, až je ucho modré. Tento postoj není hrdými členy KSTS příliš využíván.

Postoj č. 7

Postoj vhodný k tzv. sušení razítka. Turista zaujme pevný postoj s jednou nohou předsunutou a pevně zaboří špici turistické hole do podkladu. Tím vytvoří trojúhelníkovou základnu, která je tímto rozložením velice stabilní. Ruka, třímající pohlednici s mokrým razítkem, je ohnuta v lokti směrem vzhůru a rozkmitá se v rozmezí 10-15cm rychlostí 2kyvy/sec. Pohlednice se smí přiblížit k ústům nejvíce 7cm, aby dech nedodával razítku ještě více vlhkosti. Nyní turista sešpulí ústa a začne dlouze a směrovaně foukat na pohlednici. Tento fuk provádí v koordinaci s kyvy až do úplného uschnutí razítka.

 

Doplňující postoje členů KSTS

 

 

 
 

 
 

Postoj nedočkavého lovce TZ