ZA POSLEDNÍM  PUCHÝŘEM - KLADNO 15.-17.11.2003

   

   

Zdravé jádro KSTS se již v sobotu večer sešlo v penzionu U zlatého selátka, kde se v plné míře věnovalo popíjení turisticky vhodných nápojů.

Jára po celý večer přesvědčoval o výhodách členství v KSTS manželku našeho kamaráda Luboše.

   

   

Členové KSTS nezapomněli ani na své oblíbené soutěže. Zde předseda s přehledem zvítězil v soutěži „O největší vanu“, neboť jediný vážný soupeř Alpenstock zbaběle zůstal doma.

Na akci nechyběli ani sběratelé razítek, náš klub už jich má k dispozici 7.

   

   

U našeho stánku bylo velmi rušno a neustále zde zaznívaly obdivné výkřiky návštěvníků.

Účastníci pochodu si rozšiřovali své sbírky a živě se zajímali o náš klub.

   
   

   

Před místem startu a cíle se po celý den shromažďo-vali turisté a sběratelé suvenýrů a snažili se protlačit ke stánku KSTS.

Naše členka Žirafka se moc fotit nechtěla, zato její nová přítelkyně  pózovala bez problémů.

   

   

Velký zájem byl o záznamník Žrací turistika I,předse-

da KSTS právě poskytuje odborný výklad.

Závěrečné bilancování ve večerních hodinách, kdy již opadl nápor návštěvníků

 

Reportáž Pa, foto L