Prezentace firem

Ani letos v rámci programu nechyběli zajímaví hosté. Zejména děti mohly po celý den soutěžit u stánku Hudebního a reklamního kanálu NET Jedna. Na pódiu pak v dopolední i odpolední části programu vystoupili dva zástupci z řad výrobců turistických suvenýrů - společnost Toman a Toman, zabývající se ruční výrobou dřevěných pohlednic a firma Turistické známky, s. r. o. Představitelé obou subjektů sdělili přítomným posluchačům mnoho zajímavostí o jejich produktech, pohovořili o připravovaných novinkách a ochotně odpovídali na všechny dotazy sběratelů.

Zpět na úvodní stránku