Schůze

Většina účastníků setkání z řad členů KSTS se ubytovala na statku ve Svojanově. Zde se ubytovaní po dva večery zdokonalovali v picí i žrací turistice, vrcholem zdejšího pobytu však měly být páteční volby nového výboru. Sešli jsme se v nebývalém počtu, jak se zdá, místopředsedovy předvolební telefonáty jednotlivým členům klubu o důležitosti účasti při volebním aktu se neminuly účinkem.

Předvolební boj

V pátek v podvečer začal vrcholit předvolební boj. Vařil se předvolební guláš, někteří kandidáti nabízeli zdarma různé dovezené nápoje a pochutiny, jiní se předháněli v tom, co vše zaplatí. Našli se i tací, kteří se snažili na poslední chvíli oslovit voliče svým fotbalovým uměním. Ovšem nejvíce šokoval jeden nejmenovaný kandidát, který po téměř čtyři roky trvající vyhrocené a nevybíravé předvolební kampani těsně před odchodem k volebnímu batohu, bohužel, překvapivě odstoupil.

 

 

Noví členové

Jelikož právo volit mají jen řádní členové KSTS starší 15 let, získali jsme krátce před členskou schůzí do klubu dva nové členy (přesněji členky). Zatímco Solitérova choť Květa noblesně vyplnila a podepsala přihlášku a za potlesku přítomných skromně uhýbala očima před dotěrnými blesky fotoaparátů, Lenča k tomu přistoupila zcela opačně. Nejen, že předem vyhrožovala, že bez patřičné publicity na klubovém webu přihlášku nepodepíše, ale s exhibicionismem sobě vlastním dlouhé minuty pózovala s tužkou v ruce a nutila přítomné majitele fotoaparátů, aby ji zvěčnili.

 

Vlastní volby

Vlastní volby se odehrály ve společenské místnosti. Aby vše proběhlo dle litery zákona, byly zvoleny dvě komise – volební a kontrolní. Komise se ihned vrhly do práce, v zájmu předejití i sebemenšímu narušení voleb byly dokonce některým přítomným nasazeny ochranné pomůcky. Kandidáti měli krátké předvolební projevy a božská předvolební trička. Voliči odvolili, komise sečetly hlasy a vyhlásily výsledky voleb. Jedinou změnou ve výboru je, že odstoupivšího Alpenstocka nahradil Pepa Ebr.

 

Večerní povolební rozjímání

Vzhledem k tomu, že oficialit bylo v den voleb již dost, většina přítomných se následně začala naplno věnovat picí turistice a konverzaci s ostatními kolegy. Ti, kteří šli spát, o mnohé přišli, neboť skvělá zábava pokračovala až do ranních hodin.

 

Zpět na úvodní stránku