Slavnostní zahájení

Po pro někoho méně, pro někoho více probdělé noci se v sobotu ráno všichni přesunuli na místo setkání – hrad Bouzov. Většina členů KSTS byla vkusně oblečena do klubových triček, na viditelných místech nechyběly odznaky či nášivky s klubovým znakem. Krátce před desátou hodinou se slavnostní průvod seřadil v parku před hlavní branou, aby se za zvuku fanfár vydal směrem k pódiu na 1. nádvoří hradu. Martin Klimánek, který se již v minulosti osvědčil coby vlajkonoš, kráčel v čele s klubovou zástavou následován Alpenstockem, jehož kreace s turistickou holí by mu mohla závidět nejedna mažoretka. Za nimi následovali ve dvojicích a trojicích ostatní. Na pódiu již v turistickém postoji č. 3 průvod netrpělivě vyhlíželi Jarek s Litlem. Poté, co se seřadili na prostranství před pódiem, obdrželi všichni cennou turistickou známku se speciálním pamětním razítkem. Po nezbytném pózování přítomných před objektivy kamer a fotoaparátů mohlo být 5. setkání KSTS slavnostně zahájeno.

Zpět na úvodní stránku