Pelestrovskými lesy do Havlíčkova Brodu

 

    Dnes bych vás rád vzal na krátkou procházku, kterou jsem nedávno sám absolvoval. Nezabereme vám více než 3 hodiny a co se týče terénu, je tentokrát skutečně nenáročná, a tak s sebou s klidem můžete vzít i menší děti. Při balení na cestu však rozhodně nezapomeňte na repelent, neboť naprostá většina cesty vede lesem a setkání s komárem, či v horším případě s klíštětem, skutečně není nic příjemného.

    Naše cesta začíná v malé osadě Rozňák, kterou najdete asi 5 km severně od Havlíčkova Brodu na hlavním silničním tahu směrem na Kolín a Prahu. Turistický rozcestník stojí přímo u místní autobusové zastávky a my se od něho vydáme po polní cestě podél několika stavení směrem dolů k lesu. Asi po deseti minutách uvidíme na levé straně mezi stromy první rybník Drátovec, od kterého se modrá značka stáčí hlouběji do lesa. V případě, že je houbařská sezóna, můžete si tedy po dnešní výpravě dát k večeři třeba smaženici nebo řízečky.

    Napít se můžete však už teď, a to rovnou z přírodních zdrojů. Asi po půl hodině chůze totiž dojdeme na rozcestník, od něhož nás tématická odbočka zhruba po 300 metrech klesání zavede k Pelestrovské studánce. Ta má výbornou pramenitou vodu a najdete u ní i dřevěný přístřešek se stolkem, kde si můžete na chvíli odpočinout. V době mé návštěvy zde byly dokonce dva hrnečky, do kterých jste si mohli pohodlně nabrat vodu k napití.

    Po zdravém zavlažení tělesných schránek a krátkém odpočinku se vrátíme zpět na rozcestí a pokračujeme po obyčejné modré značce. Možná, podobně jako já, uvidíte několik mravenišť a uslyšíte koncerty mnoha druhů ptáků. Později cesta na chvíli vykoukne z lesa, abyste se mohli pokochat pohledem na druhý rybník Drátovec. Pak minete samotu Drátovna, pod kterou je v Lázničkově stráni pomníček umučených vlastenců, a opět zajdete do lesa. Odsud až na okraj Havlíčkova Brodu půjdete malým údolím po levém břehu Rozkoškého potoka a cesta bude víceméně monotónní procházkou.

    Asi za půl hodiny uslyšíte štěkají psy a rachot projíždějících aut, neklamné to známky opětovného návratu do civilizace, a octnete se na rozcestí Rozkoš. Tady po vás mám hned tři různé nabídky dalšího pokračování procházky. Pokud by někoho už bolely nohy nebo trápila lenost, může nasednout na MHD a do cíle se nechat dovézt. Kdyby náhodou někdo propadl slabomyslnosti, pak jeho další cesta bude pokračovat za plot místní psychiatrické léčebny. My ostatní se pak vydáme po jeho vnější straně směrem do centra města.

    První zmínky o Havlíčkově (dříve Německém) Brodě pochází už z roku 1234, kdy se v jeho okolí těžilo stříbro. Novější historie se pak spojena s mnoha významnými osobnostmi. Roku 1422 zde zvítězil Žižka nad Zikmundovými vojsky a město dobyl. O 235 let později byl Brod dokonce povýšen na město královské. Je střed je památkovou rezervací s původními gotickými a renesančními domy. Na budově staré radnice si jistě všimnete cimbuří a také dřevěného kostlivce v průčelí. Uprostřed náměstí si pak můžete odpočinout na schůdcích barokní kašny s tritónem nebo na lavičkách u Mariánského sloupu. Určitě však napomeňte navštívit muzeum s stálou expozicí věnovanou Karlu Havlíčku Borovskému, který zde studoval a pracoval před svým zatčením roku 1851. Sídlí přímo v jeho domě na levém horním konci náměstí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie si ještě prohlédnout nejstarší v Čechách ulitý zvon z roku 1300.

    Město má také částečně dochované opevnění s hradbami a válcovou věží. Narodili se zde i malíř Otakar Štáfl, hudební skladatel Jan Antonín Stamic nebo historik Jan František Beckovský a kromě Borovského místní gymnázium vystudovali třeba Josef Dobrovský nebo Bedřich Smetana.

    Modrá turistická značka, po níž od začátku jdeme, nás zavede právě na výše popsané hlavní náměstí, kde se kříží velké množství značenými tras, a tak můžeme pokračovat na další zajímavá místa. Pokud nám však ujitých 6,5 km bohatě stačí a máme namířeno domů autobusem, zavede nás na nádraží asi po půl kilometru zelená značka. Cestou si můžeme udělat i rozličné nákupy, neboť mezi náměstím a mostem přes Sázavu procházíme rušnou Dolní ulicí, kde je velké množství obchodů.

Rožňák - startovní rozcestník Pelestrovská studánka - rozcestník Pelestrovská studánkaStudánka s vlajkou

Mraveniště u cesty Rybník Drátovec II Muzeum - Havlíčkův důmHavlíčkův Brod - cílový rozcestník

mapa putování

Mountainer