Bedřichov - rozhledna Královka

 

    Další výlet jsme podnikli o dva dny později. Přes Jablonec n. Nisou do Bedřichova, s cílem rozhledna Královka. Auto jsme nechali na dolním záchytném parkovišti a chtěli pokračovat po modré nahoru. Ale značení bylo tak dobře maskováno, že jsme přešli asi půl km a až na mapě u Infa jsme na modrou TC natrefili, krásně ukryta mezi penziony. V Infu poptávka po štítkách, měli pouze barevné, ty neberu. Takže cesta asi 1 km lesem krpálem nahoru. Chata Královka s kamennou rozhlednou z r.1907, 24 m vysoká, 102 schodů, 859 m.n.m. Ve stánku jsme koupili vstupenky ve formě pohlednic, ražený štítek mají, ale ten mám, takže kupuji pouze na výměnu, přírůstek do sbírky žádný. Zájem turistů o rozhlednu značný, takže jsme dali na venkovním posezení pivoně a chvíli počkali. Nahoře krásný výhled na všechny strany, na vstupence-pohlednici i panoramatický popis viditelných kopců. Takže jsme se pokochali, vrcholové foto s vlajkou KSTS a pokračování po žluté zpět k Bedřichovu. Cestou kolem Lesní chaty , vyjde se nad horním záchytným parko- vištěm. Nad ním vpravo malá přehrádka, kde se prohánělo na hladině spousta kachen. Cesta zpět po silnici a dolní parkoviště k autu , skoro v každém stavení penzion a staví se i další, zkrátka přepenzionováno. Zkrátka rekreační středisko, hlavně zimní. Cesta k domovu, zastavení ještě v Jablonci na nějaké nákupy, provést očistu a večer je v místní sokolské chatě plánovaný večer na ukončení prázdninové sezóny, takže naladit kytáru, vzít zpěvník a hlavně baterku na zpáteční cestu a opatruj nás anděl strážnej- hrozná šichta.

Olda s manželkou Zdenou