4.kolo soutěže – plánovací

 

     Není nic důležitějšího, než si dobře naplánovat výlet. Ať už, když se chceme jen tak projít přírodou, natož pak, když cestujeme na více dní. Je třeba připravit podrobný plán, aby vše proběhlo hladce.

     Naplánuj výlet pod příznačným názvem "Cesta za suvenýry". Plán musí být realizovatelný a musí vyhovovat následujícím podmínkám:

1) dvoudenní pěší výlet na území České republiky pro 1 osobu (shodné místo počátku i konce cesty)
2)  co nejnižší náklady na přespání v ubytovacím zařízení - doložit věrohodným způsobem (např. odkazem na internetu)
3) cestou posbírat co nejvíce základních TZ, ale na každém turistickém známkovém místě pobýt minimálně 1 hod (prohlídka, odpočinek, jídlo apod.)
4)

uvažovat tempo chůze 4 km za hodinu a potřebný osmihodinový spánek

     Posuzovat se bude zejména počet získaných TZ, počet našlapaných km, cena za nocleh a originalita nápadu – kreativitě se meze nekladou.

     (max. 8 batůžků pro nejlepší)