Schůze

V pátek ve 20:00 se v kulturním domě ve Veselici uskutečnila členská schůze KSTS. Předseda seznámil přítomné s programem a jal se hovořit o novinkách, které nás v nejbližší době čekají. Ti, kteří se nezúčastnili, mají smůlu a nemohou se na nic těšit. Mnozí se obávali, že předseda bude zase mluvit dlouho, nevtipně a nepoutavě a oni se kvůli němu dostanou pozdě k plnění picí turistiky. DžaPa však tentokráte všechny překvapil krátkým, věcným a zajímavým projevem. Schůze se však přesto protáhla, neboť v diskuzi vystoupil člen Alpenstock, který mluvil sice pěkně, ale dlouho. Nic nepomohlo ani významné poklepávání na hodinky většiny přísedících. Jeho řeč musela přerušit až hospodářka klubu, která přednesla zprávu o hospodaření KSTS za loňský rok.

 

Zpět na úvodní stránku