Slavnostní zahájení

V sobotu přesně v 10:00 se davy přítomných konečně dočkaly. Alpenstock za zvuků fanfár vyzval Martina Klimánka, aby vynesl klubovou vlajku na rozhlednu. Původně měl vlajkou zamávat jen z druhého patra, rozvášněný dav si ale vyžádal, aby Martin pokračoval ještě výše. Martin se toho zhostil bravurně a za bouřlivého potlesku všech přítomných lehce vyběhl až na vyhlídkovou plošinu. Díky tomuto skvělému výkonu se již čestné funkce „klubové vlajkonoš“ asi jen tak nezbaví. Vlajka KSTS hrdě zavlála nad Moravským krasem a setkání tím bylo oficiálně zahájeno. Slova se ujal předseda a po nezbytných formalitách předal mikrofon starostovi obce Vavřinec, panu Miloši Novotnému. Ten přednesl projev hodný svého postavení a zakončil tak úvodní bod programu.

 

Zpět na úvodní stránku