Program podzimního setkání KSTS ve dnech 18.9.2015 - 20.9.2015

Klub YUKON - Žďárské vrchy

 

     Pátek 18.9.2015

     -  Příjezd účastníků, ubytování

     -  Guliverova srazová minihra – bude vyhlášena ve ČT v noci – sledujte klubový WEB

     -  Individuální posezení, výměny suvenýrů atd.

     -  Kontrola členských příspěvků, prodej nových známek

     -  Schůze výboru KSTS

     -  Členská chůze KSTS

     -  Prodej suvenýrů vydaných k setkání : plastové pamětní karty, pohlednice papírová a dřevěná, dřevěný suvenýrek, razítko
        ( budou i nějaké starší ), razítkování záznamníků

     -  Předání Dolsů získaných za poslední části soutěže O poklad KSTS a také předání Dolsů za účast na podzimním setkání
        všem účastníkům

     -  Kontrola záznamníků Akční Bórák KSTS 2014 - 2015

     -  Večeře, konzumace nápojů, volná zábava

 

     Sobota 19.9.2015

     -  Pokračování Guliverovy minihry

     -  Společný výšlap do okolí osady YUKON ( dle počasí, nálady atd. ) nebo individuální výlet a lovení suvenýrů – možnost získání
        Dolsů do večerní hry o ceny !

     -  Hlavní program setkání – od cca 16 – 17 hodin – dohodneme na místě

               -  Předání cen za proběhlé hry a srazy ( Velikonoce, Bóráci, Akční Bórák …. )

               -  Předání pamětních listů a diplomů

               -  Vyhlášení výsledků Guliverovy minihry

               -  Ukončení hry O poklad KSTS – Dolsománie 2015 – zábavná soutěžní hra spojená s výměnou získaných Dolsů za velmi
                  hodnotné ceny – podrobnosti budou až na místě

               -  Vyhlášení pokračování soutěže o Akčního Bóráka KSTS na roky 2016 – 2017 ( nové záznamníky, nové akce )

               -  START nové ( minimálně jedno až dvouroční ) soutěže : KŘÍŽEM KRÁŽEM, ve které se bude hrát o unikátní suvenýry
                  a Dolsy z nové edice 2016 !!!

     -  Volná zábava

 

     Neděle, 20.9.2015

     -  Ukončení srazu, balení, individuální odjezd k domovům

 

     Setkání bude organizováno jiným způsobem – bude na Vaše přání více komornější, spíš určené
     jen pro členy než pro ostatní návštěvníky

     Pokud máte někdo nějaký nápad, jak setkání zpestřit a jste ochotni přispět, tak neváhejte
     a ozvěte se !!!