Sobotka 2017 - VOLBY

 

    Ahoj klubáci !

    Termín našeho podzimního setkání je pomalu tady, takže je potřeba se připravit na volby výboru našeho klubu.

    Mnozí z Vás byli svědky minulých voleb, které byly díky jednomu členovi trochu podivné a jeden zvolený člen se do činnosti nezapojil, takže vlastně výbor byl pouze tříčlenný. Došlo tedy na jakési doplnění do počtu pěti členů, které vydrželo doposud.

    Na letošním setkání proběhnou další volby výboru na období let 2018 – 2022. Byl bych rád, kdyby se situace z minulých voleb neopakovala a do vedení klubu se přihlásili lidé, kteří mají chuť pro rozvoj klubu něco udělat, přinést nové podněty k činnosti a náplni klubu.

    Proto bych Vás chtěl požádat o dvě následující věci :

          - O Vaše názory na činnost klubu i výboru, nové nápady na činnost klubu, náměty, jak získat nové členy, jak stávající členskou základnu dostat více do aktivní činnosti pro klub. Uvítám nápady na nové suvenýry, třeba i na výměnné dny atd….  Nějaké nápady a náměty se během posledním pěti let objevily, ale většinou nezaujaly větší počet lidí. Takže : dávejte náměty, vymýšlejte náměty a připravte nějaké činnosti pro ostatní členy KSTS. Jinak se nám z klubu stane pouze spolek lidí, kteří se jednou nebo 2x ročně potkají někde na srazu. A to je asi málo.

          - Druhá věc je tato : musí se připravit volby nového výboru. Je tedy třeba sestavit kandidátku. A tak Vás žádám o zapojení se do činnosti klubu a jeho vedení : přihlaste se do voleb 2017, staňte se členy výboru klubu a zkuste klub posunout zase někam dál !!!!!

Zdraví Vás všechny Pepa.