8. SETKÁNÍ KLUBU SBĚRATELŮ

TURISTICKÝCH SUVENÝRŮ

ŽIROVNICE  18.9.2010

P R O G R A M

 

     9:00 – 12:30 – dopolední blok – zámek Žirovnice

    -  slavnostní zahájení

    -  vyhodnocení soutěže „Bórák KSTS“ a předání cen

    -  soutěže

    -  prohlídka zámku (individuální)

    -  svatba

     od 14:15 – odpolední blok

    -  „Svatební cesta“ aneb nenáročná turistická vycházka s překvapením

 

V průběhu celého dopoledne bude probíhat výměnná burza všech suvenýrů s turistickou tématikou, prodej širokého sortimentu turistických suvenýrů.