reklama

TOPlist

 

Letní soutěž KSTS - "Toulky historií"

    Připravili jsme pro vás novou soutěž KSTS.

    Letní soutěž KSTS s názvem "TOULKY HISTORIÍ" je cestovatelsko-historická, kde účastníci soutěže budou navštěvovat historická sídla šlechtických rodů, které panovali či se vyskytovali na našem území v minulosti. Jedná o hrady, zámky, zříceniny a tvrze, které vlastnili šlechtické rody.

    Hlavním cílem soutěže bude navštívit v každém současném kraji ČR nejméně jeden hrad, zámek, zříceninu nebo tvrz a doložit návštěvu razítkem do příslušného formuláře „Razítka z navštíveného místa v jednotlivých krajích“ a fotografií s uvedeným názvem sídla (na vstupní bráně, tur.označník KČT, apod.). K tomuto hlavnímu cílu ještě bude třeba doložit návštěvu jednoho z navštívených sídel zasláním pohlednice daného sídla s ERBEM šlechtického rodu, který dané sídlo vlastnil nebo tam žil. Musí se jednat o některý ze šlechtických rodů, jež mají erb, který je uveden v Přehledu Šlechtických Erbů s vyobrazením erbu daného rodu v návazném dokumentu k této soutěži. Tato pohlednice ale nesmí být z kraje, kde soutěžící má trvalé bydliště, tedy musí to být hrad, zámek, zřícenina z jiného kraje.

    Soutěžící, který splní hlavní cíl soutěže a posbírá nejvíce erbů šlechtických rodů získá mimořádnou prémii – knihu o historii hradů a zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Pro 2. a 3. místo budou také ceny.

    - vítězem knihy se stane ten, který navštíví všechny kraje ČR a bude mít v každém kraji nejméně jednu návštěvu dle pravidel ( návštěva, razítko ve formuláři, fotografie s názvem objektu ) a bude mít při rovnosti navštívených krajů nejvíce erbů. A k tomu z jednoho libovolného místa musí soutěžící poslat pohlednici s vyobrazeným erbem ( mimo kraj svého bydliště ). Pokud žádný ze soutěžících nesplní podmínky pro získání hlavní výhry , pak vítěze určíme z těch, kdo bude mít i méně krajů splněno, ale bude nejlepší v navštívení míst s erbem šlechtického rodu. Důležitou podmínkou pro určení vítěze knihy je zaslání pohlednice s vyobrazeným erbem šlechtického rodu (mimo kraj svého bydliště). Kdo tuto podmínku soutěže nesplní, nemůže hrát o hlavní výhru, tedy o tu knihu.

    Pro soutěžící se dále vyhlašuje několik kategorií k plnění hlavního cíle soutěže:
            - Nejvíce navštívených hradů (celkově)
            - Nejvíce navštívených zámků (celkově)
            - Nejvíce navštívených zřícenin (celkově)
            - Nejvíce navštívených hradů v rámci kraje
            - Nejvíce navštívených zámků v rámci kraje
            - Nejvíce navštívených zřícenin v rámci kraje
            - Nejvíce navštívených sídel jednoho šlechtického rodu s erbem
            - Nejvíce posbíraných Erbů šlechtických rodů

    Pro získání těchto malých cen není potřeba sbírat razítka. Výherci těchto doplňujících kategorií obdrží diplom.

    Všechny návštěvy hradů, zámků, zřícenin, sídel je nutné doložit fotografií s emblémem soutěže, jež je ke stažení uložen níže. Fotky budou vystaveny na této stránce.

    Pro zápis splněné návštěvy sídla bude sloužit tabulka v Excelu, která je připravena k této soutěži. V tabulce je několik záložek pro zápisy:
   -- První záložka bude pro zápis návštěv hradů, zámků, zřícenin k plnění hlavního cíle soutěže. Prvních 14 zápisů je povinných pro splnění podmínek účasti k získání hlavní ceny.
   -- Druhá záložka obsahuje seznam šlechtických rodů s erby, jež jim byla přiřazena pořadová čísla pro plnění soutěže při návštěvách sídel a objektů šlechtických rodů. Tyto rody jsou totožné v Přehledu Šlechtických Erbů….
   -- Třetí záložka bude pro zápis navštívených míst, kde sídlili šlechtické rody s erby a tato místa může soutěžící navštívit v rámci plnění soutěže, může zde uvádět i sídla mimo hrady, zámky, zříceniny, tedy obce, města apod. Zápis se bude provádět přiřazením čísla daného rodu a jména navštíveného sídla, datem návštěvy a krajem, kde se sídlo nachází
   -- Čtvrtá záložka obsahuje Přehled všech šlechtických rodů, které kdy vládli nebo sídlili na našem území. Je to jen pomocný seznam.

    Začátek soutěže 16.6.2014. Termín ukončení soutěže 31.8.2014. Vyhlášení výsledků proběhne podzimním setkání KSTS, kde budou rozděleny ceny a diplomy jednotlivým soutěžícím.

    Pohlednice zasílejte na adresu: Miloš Čeřovský, Čajkovského 949, 500 09 Hradec Králové 9

    Tabulky a fotky z plnění soutěže zasílejte průběžně na adresu: milos.cerovsky@iol.cz. U zaslaných fotek napište informace, kdy byla pořízena, z jakého je kraje a co je to za objekt. Zaslané fotografie a pohlednice budou uveřejněny zde na webu.

    Po ukončení soutěže musí soutěžící zaslat na uvedenou adresu vyplněný formulář pro razítka. Je možné tento formulář také poslat oskenovaný na uvedený e-mail a originál přivézt sebou na podzimní setkání KSTS. Vyplněné formuláře pro razítka očekávám do 7.9.2014. Pokud soutěžící bude mít formulář kompletně splněný, může ho poslat před termínem ukončení soutěže.

    Tabulky se zápisy návštěv posílejte průběžně, abych mohl provádět aktualizaci průběžného stavu soutěže. Jak často bude aktualizace probíhat záleží jen na Vás, jak často mi budete posílat svoje tabulky a fotky při plnění soutěže.

Váleček

Soubory ke stažení

Fotografie soutěžících

Pohlednice soutěžících

Zaslané POHLEDNICE od soutěžících pro Letní soutěž KSTS jsou ZDE!

Průběžná tabulka účastníků soutěže "TOULKY HISTORIÍ"

JménoHradyZámkyZříceninySídla šlechtických rodůErbyNavštívené kraje
MK4365219438
Guliver78-48253
Jara11-422
Ogungo-1-211

Data zpracovaná ke dni : 19.09.2014

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007