reklama

TOPlist

 

Hádanka 108

Tak dnešní hádanka je od Gulivera:

dnešní otázka: Čí pomník to je a kde stojí - přesné místo!
Nestačí napsat v Olomouci či v Praze, ale kde přesně stojí.

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Pomník Jakuba Krčína z Jelčan - stojí na hrázi rybníka Svět v Třeboni.

Úspěšní hadači:
MK - 2.5. 21:20h 3 body
Jara - 2.5. 21:24h 3 body
KK41 - 2.5. 21:34h 3 body
Opice - 3.5. 8:47h 3 body
LaSo - 3.5. 9:37h 3 body

Pomník Jakuba Krčína z Jelčan

Socha Jakuba Krčína shlíží z kamenného podstavce na hrázi rybníka Svět. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 Kolín – 1604 Sedlčany) byl jedním z nejslavnějších českých rybníkářů. V pětadvaceti letech vstoupil do služeb nejmocnějšího šlechtice v zemi – Viléma z Rožmberka a tak velkou část svého života byl ve službách rožmberků - v těchto funkcích se zasloužil se o hospodářský rozkvět rožmberského panství. Jakub Krčín se narodil roku 1535 a svůj titul „z Jelčan“ zdědil po předcích. Ve výstavbě rybníků na Třeboňsku navázal na Štěpánka Netolického, mnoho rybníků zbudoval či rozšířil. Jeho práce nespočívala jen ve vyměření a vystavění rybníků, ale bylo nutné do nich přivést také vodu. Budoval proto mnohdy i několikakilo¬metrové umělé stoky. Vyměřit v nerovném terénu koryta těchto stok, to již bylo a je velkým uměním. A toto umění právě Jakub Krčín dokonale ovládal. V období let 1561 – 1579 Krčín postavil nebo zrekonstruoval kolem 44 vodních nádrží (většinou jim dal výstižná jména jako Počátek, Nevěrný, Skutek, Pamatuj či Krvavý). Roku 1571 založil rybník Nevděk (dnešní Svět), kvůli kterému nechal zbourat část Třeboně. Od roku 1584 pět let budoval největší rybník Rožmberk, nacházející se přímo na Lužnici. Za účelem jeho ochrany byla současně s jeho výstavbou vytvořena Nová řeka, převádějící povodňové průtoky Lužnice do Nežárky. Jakub Krčín pocházel z Polep u Kolína nad Labem, studoval pražskou Karlovu universitu. Po studiích působil na panství Viléma Trčky z Lípy, poté vedl od roku 1559 hospodářství kláštera v Borovanech. Roku 1561 vstoupil do služeb největšího a nejmocnějšího šlechtice v zemi, Viléma z Rožmberka a o rok později se stal purkrabím na Krumlově. Roku 1569 ve věku 34 let byl jmenován regentem všech rožmberských panství. Dostal od panovníka tvrz Leptáč u Netolic (dnešní Kratochvíle).

2.5.2018 21:08h

7.5.2018 23:00h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007