reklama

TOPlist

 

Hádanka 110

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázka: Co je to za stavbu a kde ji najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Jedná se stavbu neogotického vodojemu, který stojí na Šibeničním vrchu na severním okraji Bechyně.

Úspěšní hadači:
Jara - 16.5. 19:56h 3 body
LaSo - 16.5. 20:16h 3 body
MK - 16.5. 20:30h 3 body
Opice - 17.5. 15:13h 3 body

Vodojem Šibeniční vrch

Vodojem pro Bechyni byl postaven v roce 1926 jako součást nově budované vodovodní soustavy pro město (1924–1928), kterou prováděla pražská firma Kress. Voda se do bechyňského vodojemu o objemu 300 m3 a ve výšce 431 m. n. m. dostávala gravitačně z lesních studen u obce Bechyňská Smoleč. V roce 1932 byla vybudována nová čerpací stanice v Sudoměřicích, odkud byla voda stahována na Šibeniční vrch. Vodárna fungovala do šedesátých let 20. století, kdy ji nahradil vodovodní přivaděč z Hodětína. V současné době je vodárna pro malou nadmořskou výšku nefunkční. Stavbu v neobarokním stylu částečně zapuštěnou v umělém návrší uvozuje pětiramenné schodiště s výrazným sloupkovým zábradlím. Hlavní vstup v patře je uvozen dvěma sloupy a symetricky situovaným oválným oknem uprostřed pláště vodojemu. Stavbu zaklenuje kupole se sférou ve vrcholnici. V blízkosti bechyňské vodárny se v místní části Senožaty (49°19'32.99"N, 14°28'23.19"E) nachází vodojem postavený rovněž firmou Kress v roce 1926. Sloužil jako záložní pro případ nedostatku vody v bechyňském vodovodu. Pro technické závady v počátcích provozu a pro stále dostačující kapacitu vodovodu byl využíván spíše sporadicky. Železobetonová stavba o výši cca 20 metrů s nádrží o objemu 50 m3 je kruhového půdorysu s šesti vystupujícími polosloupky. Sokl stavby je obložen lomovým kamenem. Dřík prolamuje v ose hlavního vstupu řada oken. Nádrž je zakončena kupolovitou střechou s větracím otvorem. Vodojem chátrá a je bez využití.

16.5.2018 19:40h

21.5.2018 13:40h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007