reklama

TOPlist

 

Hádanka 139

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: Co je na obrázku a kde to najdeme?
(Uveďte název, pojmenování objektu)

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Na obrázku je kostel Nejsvětější Trojice u Pražské ulice ve městě Dobříš

Úspěšní hadači:
MK - 12.12 20:12h - 3 body
LaSo - 12.12. 20:24h - 3 body
Jara - 12.12. 20:24h - 3 body
JIHO - 13.12. 13:57h - 3 body

Kostel Nejsvětější Trojice (Dobříš)

Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši je římskokatolický kostel. Stojí na místě bývalé loretánské kaple, kde jej nechal v letech 1794–1797 postavit František Gundakar I. kníže z Colloredo-Mannsfeldu.
Kostel byl údajně vysvěcen 27. října 1797, nezachoval se však žádný doklad. První důkladná oprava proběhla v roce 1867 za faráře Františka Badůňka. Během opravy byl obnoven hlavní oltář, na který byl umístěn obraz Nejsvětější Trojice z roku 1867 od malíře Josefa Hellicha.
Koncem 19. století proběhlo ještě několik úprav, kdy byl mimo jiné přemístěn vchod na kůr z vnějšku kostela.
Další důkladná obnova kostela proběhla po povýšení dobříšské fary na děkanství, což se stalo 31. 12. 1901. Kostel byl tehdy opraven v čistě barokním slohu. Autorem návrhu rekonstrukce Antonín Wiehl, významný architekt druhé poloviny 19. a počátku 20. století a představitel historismu a české neorenesance.
V průběhu dalších let probíhaly různé úpravy, zatím poslední oprava vnějšího pláště kostela proběhla v roce 2006 a uvažuje se o opravě interiéru. V letech 1996–9 byl kostel kvůli havarijnímu stavu střechy uzavřen.

12.12.2018 19:40h

17.12.2018 14:50h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007