reklama

TOPlist

 

Hádanka 152

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Co to je? 2. Kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Jedná se o zámek Vinařice
2. nachází cca 8 km od Mladé Boleslavi směrem na Nymburk

Úspěšní hadači:
MK - 17.4 23:22h - 3 body
Jara - 17.4. 23:37 - 3 body

Vinařice

Zámek Vinařice se nachází cca 8 km od Mladé Boleslavi směrem na Nymburk, kde tvoří nepřehlédnutelnou dominantu krajiny.
Ves Vinařice se v pramenech objevuje již od roku 1227 jako majetek kláštera sv. Jiří v Praze. Ve 14 století snad patřila k sousední Dobrovici. Roku 1340 byla rozdělena mezi pět majitelů a snad již v té době zde stála jednoduchá gotická tvrz. Majitelé vsi i tvrze se často střídali. Jaroslav ze Šelmberka tvrz na počátku 16. století pozdně goticky přestavěl. Roku 1519 prodal Vinařice Janu Ceteňskému z Cetně. Roku 1623 byl statek Václavu Prockovi z Cetně pro účast ve stavovském povstání zkonfiskován. Konfiskát koupil Adam z Valdštejna, kterému se zámek natolik zalíbil, že Vinařice přejmenoval na Nový Valdštejn, což si dokonce roku 1626 nechal vložit do zemských desek. Snad již v té době probíhala pozdně renesanční přestavba dokončená nejpozději roku 1638. Zámecká budova v té době sloužila správním a hospodářským potřebám dobrovického velkostatku. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován, v 50. a 60. letech 20. století sloužil místnímu zemědělskému družstvu, později v něm byly byty, depozitář Památníku národního písemnictví a okresního archivu. Od roku 2000 je v majetku společnosti LAURETA AUTO a.s., která jej využívá k pořádání kulturních, společenských a komerčních aktivit.

17.4.2019 20:00h

22.4.2019 23:20h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007