reklama

TOPlist

 

Hádanka 155

Tak dnešní hádanka je od Sovy:

dnešní otázky: Co to je? Kde to je?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. KAPLE SV. GOTHARDA
2. Český Brod

Úspěšní hadači:
MK - 8.5. 20:05h - 3 body
Jara - 8.5. 21:10h - 3 body
JIHO - 9.5. 9:09h - 3 body

KAPLE SV. GOTHARDA

HISTORICKÝ VÝVOJ
Na místě nynější kapličky se nacházela studánka (nyní zaniklá), v pramenech poprvé připomínaná r. 1486, jejíž význam byl zřejmě kultovní. Kaplička je poprvé připomínána v archivních pramenech r. 1700; v 2.polovině 18.století se místo stalo cílem procesí, směřujících sem v období sucha za vyprošení vláhy. V soupisové literatuře z počátku století (A.Podlaha - viz bibliografie) je v interiéru kaple uváděna soška sv. Gotharda, dnes již chybějící. Sv. Gothard, spolu se sv. Isidorem a sv. Donátem byli v českobrodském regionu hojně uctíváni; k těmto světcům byly směřovány prosby za př&iac ute;znivé počasí.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Kaple sv. Gotharda, v regionu ojedinělá raně barokní centrála (zřejmě dílo místního řemeslníka), spjatá s kulturní historií města Českého Brodu, vypovídá o charakteru české barokní krajiny. Objekt v sobě sdružuje několik funkcí - je zároveň poutním místem, svatyní lokálně oblíbeného světce Gotharda a studniční architekturou.

POPIS
Raně barokní centrální kaple, zaklenutá kamennou klenbou, se vstupním portálem, orientovaným k SV, rámovaným pískovcovým ostěním. Kaple se nachází v jihovýchodní části města na tzv. stezce Jedličky-Brodského (jižně od cesty), vedoucí od Kouřimské brány východním směrem podél říčky Šembery. Jedná se o centrální stavbičku, zaklenutou kamennou klenbou, jejíž střecha je tvořena cihlami, naplocho kladenými do malty. Na nich je v celé ploše natažena cihlová mazanina. Vstupní portál je orientován k severovýchodu. Ostění tvoří pískovcové sloupy, záklenek je ve tvaru s tlačeného oblouku. V interiéru se nachází pozůstatek menzy s konkávně projmutými stěnami a v severozápadní části drobná nika. Stěny byly vymalovány několika vrstvami vápenných nátěrů, místy se pod vrstvou sazí nachází zbytky polychromie.

8.5.2019 19:53h

13.5.2019 23:23h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007