reklama

TOPlist

 

Hádanka 173

Tak dnešní hádanka je od Solitéra:

dnešní otázky: 1. Kde je objekt na obrázku?
2. Co znázorňuje?
3. Jaká je symbolika kamenů, stojících na planině před objektem?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Uvedeno níže v popisu

Úspěšní hadači:
MK - 30.10. 20:58h - 3 body
Jara - 30.10. 21:17h - 3 body
JIHO - 30.10. 21:53h - 3 body
LaSo - 31.10. 17:15h - 3 body
GuliKopr - 3.11. 22:42h - 1 bod

Žulový železná kříž

„Žulový Železný kříž vztyčený v květnu 1944 u rozhledny Štěpánka místními Němci, byl odvozen ze vzoru Železného kříže 1939, tj. nesl uprostřed hákový kříž – znak NSDAP a později výsostný znak Třetí říše. Byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky zastoupeno kamenem,“ uvádí text na tabuli.

Informace na tabuli pak řeší obnovení památníku. Podle nich v roce 2011 místní nadšenci, příznivci vojenské historie, části kříže znovu našli, vynesli zpět na plošinu, sestavili a instalovali do původní podoby. Jenže bez vědomí vlastníka pozemku, obce Kořenov.

Touto v podstatě ilegální cestou byl obnoven nacistický památník, jediný svého druhu v České republice. Pro návštěvníky rozhledny Štěpánka i v turistických průvodcích a knihách však byl, zřejmě záměrně mylně, prezentován jako tzv. Maltézský kříž – symbol obětí II. světové války. Obec Kořenov si je vědoma kontroverzní skutečnosti znovuvztyčení tohoto žulového Železného kříže. Před odstraněním a převezením do muzea však dala přednost jeho ponechání na místě za podmínky současné instalace příslušného vysvětlujícího komentáře,“ doplňují starosta a historik v komentáři.
Dále dodávají, že kořenovský žulový Železný kříž představuje nepochybně symbol Třetí říše, „jeho ponechání na místě však současně svědčí o sebevědomí, toleranci a dobré vůli obce Kořenov, vlastnostech, které by po každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým,“ píše se na tabuli.
Zdroj: Železný kříž

30.10.2019 20:00h

5.11.2019 00:33h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007