reklama

TOPlist

 

Hádanka 177

Tak dnešní hádanka je od Solitera:

dnešní otázky: 1. Co to je
2. Kde to je
3. Po určitou dobu byl objekt spojován s jedním ze zástupců fauny - s kterým a proč.

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Na obrázku je kostel Všech svatých s vedle stojící zvonicí.
2. Objekty se nacházejí v Hronově.
3. Z okna zvonice byl podle dávného zvyku každoročně o sv. Jakubu shazován ověnčený kozel, na jehož skok čekal v čele s řezníkem pověrčivý dav, dychtivý údajně léčivé jakubské kozlovy krve. Tento starý pohanský zvyk zakázal teprve farář Josef Regner (1794 - 1852).

Úspěšní hadači:
Jara - 27.11. 21:12h - 3 body
MK - 27.11. 21:24h - 3 body
LaSo - 27.11. 23:14h - 3 body
JIHO - 28.11. 13:57h - 3 body

Kostel Všech svatých (Hronov)

Kostel Všech svatých je římskokatolický farní kostel v Hronově. Je nejstarší památkou města, v roce 1359 je uváděn jako farní kostel, kdy nad ním měl patronát Jan z Náchoda, řečený z Dubé. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Původně na místě kostela stála gotická „kaple v březinách“. Kostel je situován na místě původního centra města. Za třicetileté války, zejména při požáru města v roce 1639, byl téměř zničen. Dochovalo se pouze gotické kněžiště z první poloviny 14. století, které sloužilo jako kaple. Kostel byl barokně přestavován v letech 1713–1716 a v roce 1736, kdy byla ke kněžišti přistavěna současná chrámová loď. Pro nedostatek kněží byl kostel filiálním k náchodskému děkanství, v roce 1780 byla zřízena lokálie a roku 1786 byla obnovena fara. Větší opravy kostela byly provedeny v letech 1905, 1968 a 2008–2009.

Zdroj: Zvonice

27.11.2019 20:38h

2.12.2019 23:00h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007