reklama

TOPlist

 

Hádanka 225

Tak dnešní hádanka je od Gulivera:

dnešní otázky: : 1. Co to je ?
2. Kde to je ?
3. Přes co to je ?
4. Kdy to bylo postaveno ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Dřevěný krytý most v Černvíru
2. Obec Černvír
3. přes řeku Svratku
4. postaven byl v roce 1718

Úspěšní hadači:
Váleček - 20.1. 20:36h - 3 body
Jara - 20.1. 20:41h - 3 body
MK - 20.1. 20:59h - 3 body
JIHO - 20.1. 21:48h - 3 body
Solitér - 20.1. 22:12h - 3 body
Špagetka - 20.1. 23:01h - 3 body
LaSo - 23.1. 10:25h - 1 bod

Černvír

Obec patří k nejstarším osadám na východním svahu Českomoravské vrchoviny. Leží v údolí řeky Svratky v nadmořské výšce 316 m, 15 km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem. První písemné zprávy o Černvíru jsou z r. 1285. Obci dominují dvě historické památky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejpozoruhodnější stavební památky v České republice. Stojí na nejužší severní části skalního ostrohu nad řekou Svratkou, obklopen úzkým podkovovitým hřbitůvkem a prostranstvím před kostelem lemovaným ze západní strany prastarými lipami. Uvnitř se nachází vzácné řezbářské práce a gotické nástěnné malby. Postaven byl pravděpodobně kolem roku 1228. Neméně významnou památkou je unikátní krytý dřevěný most přes řeku Svratku. Je dlouhý 35 m a byl postaven v roce 1718. Nosná konstrukce je doposud téměř celá z původního jedlového dřeva. V posledních letech bylo provedeno nové zastřešení dřevěným šindelem. Dle zachované pověsti byla v r.1848 na počest zrušení roboty zasazena lípa, která se nachází u původní selské usedlosti č.p. 5 ve středu vesnice. Osmi obětem 1.sv. války byl v roce 1934 zbudován na vyvýšeném místě uprostřed obce pomník, na němž později přibyla jména dvou obětí 2.sv. války.
Most byl postaven v roce 1718, tento letopočet je vysekán v dubovém sloupu uprostřed mostu na dolní straně. Je chráněn Státním památkovým úřadem. Most sloužil v minulosti k tomu, aby se po něm dostávali lidé z jednoho břehu Svratky na druhý a aby po něm jezdily i povozy tažené zvířecími potahy, později i motorová vozidla. Je dlouhý 35m.

Zdroj: Černvír

20.1.2021 20:33h

25.1.2021 23:13h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007