reklama

TOPlist

 

Hádanka 275

Tak dnešní hádanka je od Jary:

dnešní otázky: 1. Co to je?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Přírodní památka Pekárka

Úspěšní hadači:
MK - 7.4. 10:52h - 3 body
Špagetka - 7.4. 22:10h - 2 body

Přírodní památka Pekárka

Pekárka je přírodní památka ev. č. 303, která se nachází v Ivančicích v okrese Brno-venkov, na katastru Alexovic. Spravována je AOPK Brno. Poprvé byla vyhlášena v roce 1946, nově byla vyhlášena Nařízením Jihomoravského kraje č. 25/2014.
Důvodem ochrany jsou skalní a travobylinná společenstva s roztroušenými dřevinami na slepencových svazích s výskytem evropsky chráněného hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) a dalších chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů


Zdroj: Pekárka

6.4.2022 19:30h

11.4.2022 22:50h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007