reklama

TOPlist

 

Turistické postoje

Každý pravověrný turista by měl ovládat několik základních postojů, které vyjadřují jeho momentální psychický stav. Krátce se pokusíme popsat několik z nich.

     

Postoj č. 1 "Základní"

Nejzákladnější postoj turisty! Musí z něj čišet hrdost na příslušnost k turistice! Turista musí mít vztyčenou hlavu, pohled upřený v dál, lehce předsunutou a nakročenou pravou nohu ( levá tvoří pilíř postoje a je na ni přesunuta váha těla ), levá ruka je pevně založena v bok a pravá svírá turistickou hůl lehce vbodnutou v podloží. Důležité je hůl natočit proti pomyslnému divákovi, aby pochopil, že hůl je nejdůležitější součást turistické výzbroje a je vhodně přizdobena kovovými štítky z rozličných lokalit!

     

Postoj č. 2 "Vpřed za suvenýry"

Tento postoj je již akční a vychází z č.1. Tělo zůstává jako v předchozím postoji, jen pravá ruka změnila postoj. Bezpečně svírá hůl a míří jí vpřed do dálav. Tento postoj má vyjadřovat turistovu touhu po turistických suvenýrech! Postoj se dá vhodně doplnit výkřikem "Vpřed za suvenýry!", aby bylo zřejmé, k čemu slouží.

     

Postoj č. 3 "Spatření lokality"

Jeden z nejzajímavějších postojů! Po přiblížení se k vybrané lokalitě turista zaujme postoj č.3 a začíná vyhlížet prodejnu turistických suvenýrů. Levá noha je hodně předsunuta a drží váhu celého těla. Pravá noha vhodně udržuje stabilitu turisty, aby se náhodou při vyhlížení nepřevrátil na bok. Pravá ruka mocně svírá hůl zaraženou do podloží a pomáhá udržovat turistovu rovnováhu. Nejdůležitější je činnost levé ruky! Její záloktí svírá s trupem pravý úhel a předloktí je vhodně hranou ukazováku opřeno o čelo, kde tvoří přirozené stínítko, aby se zornice očí přizpůsobily potřebné vzdálenosti od prodejny. Postoj se dá při spatření patřičné lokality doplnit jednoslovným výkřikem " Ha!", který značí objevení objevovaného.

     

Postoj č. 4 "Machrovský"

Tento postoj je vhodný ke zhodnocování turistovy sbírky či výborného lovu turistických suvenýrů. Je zvláště vhodný při turistice s přáteli a povede-li se vám prodejnu se suvenýry vyrabovat před nimi! Spodní část těla je jako v postoji č.1, hlava pokud možno vztyčena ještě více. Důležité je zaklesnout palce rukou do průramků košile či vesty a pevně svírat tkaninu. Hruď je dobré mocně vyklenout směrem kupředu. I tento postoj lze doplnit verbálním projevem, třeba "Pch!"

     

Postoj č. 5 "Zklamání"

Jeden z nejkrušnějších postojů a měl by se používat co nejméně!!! Je v něm obsaženo turistovo zklamání z nedoceněné sbírky, z nedostatku suvenýrů v dané lokalitě a hlavně v Tabulce machrů KSTS! Ramena jsou svěšena, ruce visí podél těla, nohy jsou jako z gumy. Výraz v obličeji musí vyjadřovat zklamání v jediné grimase.  Používat opravdu co nejméně!!!

 

Postoj č. 6 "Místopředsednický"

Postoj zvaný místopředsednický. Tento postoj předvádí předseda juniorské sekce KSTS zvaný Litl. Ačkoliv je funkcí předseda, perfektně zvládl i místopředsednický postoj. V tomto postoji je nejdůležitější předklon, který lze provádět v rozmezí 30 - 45° od kolmé osy těla. Úhel závisí na tom s kým se telefonuje. Tedy čím výše postavená osoba, tím větší úhel. V oblasti bederní je nutné vytvořit lordózu, což je opak tzv. kočičího hřbetu. Krční páteř je uvolněna k případnému pokyvování hlavou. Postoj je to tzv. připrcávací. Levá dlaň je přitisknuta ke kyčli a pravá  pevně svírá mobilní telefon a tlačí jej na ucho. Je dobré vytvořit takový tlak, až je ucho modré. Tento postoj není hrdými členy KSTS příliš využíván.

 

Postoj č. 7 "Sušení razítka"

Postoj vhodný k tzv. sušení razítka. Turista zaujme pevný postoj s jednou nohou předsunutou a pevně zaboří špici turistické hole do podkladu. Tím vytvoří trojúhelníkovou základnu, která je tímto rozložením velice stabilní. Ruka, třímající pohlednici s mokrým razítkem, je ohnuta v lokti směrem vzhůru a rozkmitá se v rozmezí 10-15cm rychlostí 2kyvy/sec. Pohlednice se smí přiblížit k ústům nejvíce 7cm, aby dech nedodával razítku ještě více vlhkosti. Nyní turista sešpulí ústa a začne dlouze a směrovaně foukat na pohlednici. Tento fuk provádí v koordinaci s kyvy až do úplného uschnutí razítka.

 

Postoj č. 8 "Čum na známku"

Velice oblíbený turistický postoj, vyjadřující úspěšnost v lovu suvenýrů. Pokud je turista pravák, uchopí pravou rukou pracně získaný suvenýr, ruku s lehce pokrčeným loktem předsune před střed těla do výše klíční kosti. Pravá noha je taktéž o půl kroku předsunuta (u leváků je vše zrcadlově obráceno). Zrak se pečlivě zaostří na onen kýžený suvenýr, mimické svaly v obličeji se mírně uvolní a turista na tváři vyloudí tzv. chápavý, ba až lehce ironický úsměv. Úsměv by měl vyjadřovat turistovu spokojenost s lovem a pohrdání neúspěšnými kolegy.

 

Postoj č. 9 "Nemají suvenýry"

Sběrateli suvenýrů nejméně oblíbený postoj. Postoj má vyjadřovat hluboké zklamání z neschopnosti obsluhujícího personálu, či dokonce neschopnosti majitele turistického zařízení. Turista stojí mírně rozkročen, lehce nahrbí záda pod tíhou krutého zklamání a obě ruce bočně rozhodí do výše ramen. Tvář je dlouze protažena, spodní čelist pokleslá, lze dokonce i uronit slzu. Pokud turista tento postoj předvádí kolegům, je vhodné ho doplnit výkřikem „Nemajó!“. Tento postoj používat co nejméně!!!

 

Postoj č. 10 "Předsednický"

Jediný ze základních postojů, který podléhá politickým změnám. Je odvislý od zvoleného předsedy a kopíruje jeho nejtypičtější postoj. Současný postoj je věrnou kopií nynějšího předsedy. Turista stojí v základním postoji (stoj spatný), kolena jsou lehce prohnutá, bedra směřují vpřed, břicho je vyklenuto také vpřed a hrudník je propadlý vzad. Turista v ruce třímá sklenici s pivem, která je dnem opřena o břicho. Druhá (svěšená) ruka může mezi prsty svírat zapálenou cigaretu. Obličej nemusí naprosto nic vyjadřovat, nebo je možné nasadit i tupý výraz, či nic nechápající úsměv. Tento postoj se nejlépe provádí ráno po valné hromadě KSTS. S tímto postojem zaručeně pobavíte ostatní klubisty.

Doplňující postoje členů KSTS  

 

Postoj nedočkavého lovce TZ

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007