reklama

TOPlist

 

Zpráva ze schůzky výboru KSTS dne 23.1.2014 v Kolíně.

    Slovutní členové KSTS !! Chceme Vám tímto oznámit, že se letos poprvé sešel výbor KSTS, aby Vás v roce 2014 dále zdárně vedl „Vpřed za suvenýry“. Probrali jsme události loňského roku a začátku toho letošního, udělali jsme nějaké plány na další činnost klubu, upřesnili jsme si věci, které je nutno dotáhnout. Dále věci, které lze shodit ze stolu a snažili jsme se vymyslet i věci nové. Byli bychom rádi, kdyby se do dění během roku, ale zejména na akcích KSTS, zapojilo co nejvíce Vás, členů KSTS. Ale popořádku : body, které jsme projednávali byly tyto :

        1. Webové stránky KSTS
        2. Členská základna a příspěvky
        3. Velikonoční sraz KSTS Šluknov 2014
        4. Podzimní sraz KSTS – 13.9.2014
        5. Klubové suvenýry
        6. Akce KSTS v roce 2014

Webové stránky KSTS

    Naše stránky jsou v mnoha bodech neaktuální, řada kolonek nebo odkazů již není v souladu se současným stavem klubu. Proto jsme se rozhodli obsahově celý web aktualizovat, vyřadit nesmyslné odkazy a kolonky, doplnit řadu údajů – hlavně okolo členské základny, okolo suvenýrů či různých geografických rekordů. K tomuto bodu si změny připravíme a vyzveme Vás k doplnění údajů, které budeme potřebovat – včas o tom budete informováni na našich stránkách. Největší práci s tím bude mít asi Standa s Válečkem, kterým již dopředu děkujeme !

Členská základna a příspěvky

    Na podzimním srazu byla odsouhlasena změna výše členských příspěvků a konečně se podařilo uvést do života roční systém placení příspěvků ( vždy na kalendářní rok ) a změnu průkazek KSTS. Hodnocení musíme nechat na Vás, ale já si ,myslím, že se celý systém zjednoduší a zpřehlední. V souvislosti s tím vyvstala na povrch jedna možnost : zrušit zabezpečenou část webu. Řada lidí se tam nemůže dostat a zase nic tak tajného tam není. Vyřadil bych sloupec o stavu placení členských příspěvků, naopak bych zařadil sloupek s mailovýma adresama. Tak by měl každý člen KSTS možnost nahlédnout do aktuální členské základny a případně využít kontakt na jiné členy. Je to nápad k diskutování.

    Dohodli jsme se na placení příspěvků takto : hotově se budou příspěvky platit vždy na podzimním setkání na další rok ( nebo více let ) a od podzimního setkání se budou platit příspěvky převodem na účet KSTS. Nejpozději musí být členské příspěvky zaplaceny do konce února příslušného roku. Seznam členů jsme aktualizovali, do konce února vyzveme ještě hříšníky v placení a potom zveřejníme aktuální seznam členů KSTS.

Velikonoční sraz KSTS

    Velikonoční sraz klubu proběhne tentokrát na severu Čech a jeho hlavním cílem bude stanout na nejsevernějším bodě ČR. Podrobnosti máte na webu, takže jen krátké doplnění. Večerní program na setkání je zcela ve Vaší režii. Byli bychom rádi, kdyby se našlo pár lidí, kteří na některý z večerů připraví cokoli, co by ostatní zaujalo, co by bylo zábavné, něco , co by mělo vztah k suvenýrům. Jako malou nápovědu berte toto : burza nebo dražba suvenýrů, soutěž, promítání fotek nebo filmu atd. Další možnosti určitě vymyslíte. Všechno nám posílejte a my bychom to zakomponovali do programu setkání, aby i ostatní věděli, co je čeká a na co se mohou těšit ! Asi také bude Válečkovo „Česko“ a pochopitelně bude každý večer hodnocení „Šluknovského bóráka“.

Podzimní sraz KSTS

    Podzimní sraz KSTS proběhne 13.9.2014 ( hlavní den ) a tentokrát to bude JIŽNÍ MORAVA ! Místo bude upřesněno dodatečně. V souvislosti s podzimním srazem je tu však jedna otázka do diskuse : je to otázka formátu setkání. Zda se držet klasického , tedy sobotní program někde na hradě, zámku či jiném místě se soutěžemi a machrováním před „širokou turistickou“ veřejností nebo formát setkání předělat a přizpůsobit ho stavu, kdy veřejnost se moc o náš program nezajímala a udělat si setkání komornější, jen pro sebe. Tato forma nevylučuje ani soutěže, ani hry, ani machrování, dokonce ani burzu či dražbu. Přinesla by však úsporu času při vlastní přípravě srazu, snížilo by se podstatně materiálně – technické zabezpečení celé akce. To je asi nejzásadnější podnět změny v činnosti KSTS. Takže se o tom všichni zamyslete, byli bychom rádi, kdyby se na toto téma rozproudila diskuse v návštěvní knize. Samozřejmě očekáváme postřehy a náměty či názory všeho druhu i na našich mailech.

Klubové suvenýry

    Toto je další oblast, kterou je potřeba řešit. Po předání zbytků klubových suvenýrů na podzimním srazu ve Zruči jsme zjistili, že v suvenýrech má klub „uloženo“ několik tisíc korun. Pokusíme se nějak rozprodat co půjde, ale to není hlavní bod. Musíme se společně zamyslet o tom, jaké suvenýry budeme vydávat k akcím KSTS – hlavně co se týká jejich množství. Třeba TZ je potřeba objednat 200 ks, a to je porce skoro neprodejná. Z ostatních věcí se znakem KSTS ( trika, čepice, nášivky atd. ) nám nebylo předáno nic. Takže to je druhá oblast : musíme se rozhodnout, zda něco necháme vyrobit a v jakém počtu a složení. To je tedy další váš úkol : diskutovat a posílat náměty na klubové suvenýry.

Akce KSTS v roce 2014

    Hlavní akce KSTS jsou pochopitelně Velikonoční a Podzimní setkání klubu. Rádi bychom ale dosáhli toho, že se členové potkají na více akcích, které budou pořádány KSTS nebo na akcích, které pořádá někdo jiný. Těchto akcí bychom využili jednak k setkání a jednak k další propagaci KSTS mezi lidmi. Proto bychom rádi znali Váš názor. Možností je určitě řada : letní sraz turistů, poslední puchýř, Prčice a mnoho dalších akcí. Mohlo by to probíhat třeba tak, že by si člen vzal patronát nad nějakou akcí nebo by připravil akci sám. Nejpozději v březnu by tak mohl vzniknout kalendář akcí KSTS 2014. Všichni členové by tedy věděli dopředu, kde se mohou s ostatními potkat. I během roku by šlo do kalendáře doplňovat další akce. Na jednotlivé akce by se mohl vyrobit nějaký levný suvenýr nebo řada suvenýrů ( kartička, pamětní list, razítko, odznak… ). Jednak by to byl sběratelsky cenný kousek – byl by jen pro zúčastněné a jednak by šel na konci roku vyhlásit Roční bórák KSTS ( třeba kombinace : počet akcí x zakoupené či jinak získané suvenýry ) – mohl by to být třeba Záznamník akcí KSTS. O Bóráka by se třeba mohlo hlasovat – byla by na webu tabulka s činností každého člena KSTS během roku a pak by se hlasovalo podle akcí, suvenýrů, kilometrů, přínosu KSTS…. To je další téma do diskuse o stavu KSTS.

Shrnutí

    Máme před sebou celý rok, tak pojďme rychle rozhodnout, jak ho využijeme ! Očekáváme bohatou diskusi k předloženým bodům v návštěvní knize a na našich mailech. Pište, hrňte nápady a my se potom pokusíme vybrat to nejlepší a nejzajímavější pro to, aby byl důvod v KSTS zůstat, více se zapojit do jeho činnosti a třeba přitáhnout někoho dalšího. Tady máte body, ke kterým by bylo dobré se vyjádřit :

        - Klubový web : zejména jeho obsah, tedy co vyhodit, co aktualizovat a co nového třeba doplnit

        - Členská základna – otázka zrušení či zachování zabezpečené sekce klubu – v případě zachování pak to, co by mělo být náplní této sekce

        - Velikonoční setkání KSTS – posílejte náměty na denní i večerní činnost, ale hlavně očekáváme od pár lidí konkrétní bod programu : tedy so by mohli sami připravit a provést na setkání

        - Podzimní setkání KSTS – jeden z nejdůležitějších bodů : chceme náměty, postřehy či poznámky k formátu setkání : tedy zda klasicky jako dosud či něco nového. A když něco nového, tak jak by to asi mohlo vypadat !!!

        - Klubové suvenýry : zkuste navrhnout jaké suvenýry vydávat a k jakým příležitostem, jaké vyrobit věci se znakem KSTS – sami víte, jaké relikvie KSTS se Vám nejvíce líbí, jaké nejvíce shromažďujete ve svých sbírkách či jaké věci se znakem KSTS toužíte mít.

        - Akce KSTS : v tom bodě je to snad popsáno dobře. Takže : posílejte náměty, zkuste vymyslet činnost klubu, ohodnoťte nápad se záznamníkem či řadou suvenýrů k akcím roku 2014.

    Všichni se mějte fajn a vzhůru do roku 2014 za turistikou a suvenýry !

Výbor KSTS

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007