Lipenské superbórák 2013

 

    Velikonoční setkání KSTS bude probíhat ve znamení soutěže o Lipenského superbóráka 2013.

     Lipenským superbórákem 2013 se stane ten z účastníků setkání, který v časovém období od 29.3.2013 do 1.4.2013 získá nejvíce bodů při plnění 4 kategorií Lipenských bóráků ve svém záznamníku.

     Stručný nástin pravidel pro udělování bodů do jednotlivých Bóráků : ( podrobně bude vysvětleno na místě setkání a je to i v záznamníku ).

     Razítkové Bórák : v záznamníku je celkem 26 stran na získávání razítek a suvenýrů během setkání. Razítka jsou bodově ohodnocena ( 5 ,10, 15 a 20 bodů ) podle jejich turistického významu. Titul Razítkové Bórák získá účastník s nejvyšším počtem bodů za razítka získané ve vymezeném prostoru a době setkání.

     Suvenýrové Bórák : tady budete získávat body za získané suvenýry do svých sbírek. Každý druh turistického suvenýru je bodově ohodnocen ( tabulka je v záznamníku ) a vítězem se stane Bórák s nejvyšším počtem bodů. Do Suvenýrového Bóráka se započítávají i body za razítka !

     Kilometrové Bórák : do soutěže o tohoto Bóráka se budou body získávat podle počtu nachozených kilometrů po značených turistických cestách nebo naučných stezkách opět ve vymezeném území a pouze v době setkání ( tedy od pátku do pondělí ).

     Samolepkové Bórák : v záznamníku je celkem 55 políček na nalepení samolepky, kterou dostanete po doložení návštěvy příslušného místa. Každá samolepka má svoji bodovou hodnotu podle obtížnosti návštěvy místa. Místa lze navštívit pěšky, na kole, autem atd. Při společných výletech a dobrém počasí budete samolepky dostávat přímo na konkrétním místě, jinak se budou rozdávat večer. Symbolem setkání je Nejjižnější bod ČR, takže samolepku z tohoto místa bude možno získat pouze na tomto místě v době společné návštěvy !! Opět nejvyšší počet bodů zajistí titul Samolepkové Bórák.

     Lipenské superbórák 2013 : součtem bodů ze všech čtyřech Bóráků pak vznikne pořadí v soutěži o Lipenského superbóráka 2013.