Program

 

    Program Velikonočního setkání budeme upravovat dle momentální situace na místě a zatím Vám zde přinášíme návrh možných výletů na setkání:

    Možnosti v okolí:

    Geopark Kraj blanických rytířů - http://www.blanik.net/

    paraZOO Vlašimhttp://www.parazoo.cz/ - Unikátní expozice Záchranné stanice pro živočichy nabízí možnost poznat zvířata, která mají trvalé následky zranění a nemohou samostatně žít ve volné přírodě. Uvidíte zde vydru, rysa, výry, krkavce, čápy, nejrůznější dravce a řadu dalších zvířat. Užasnete nad výstavou ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro zvířata nebo nad expozicí nástrah číhajících na zvířata.

    Muzeum Podblanickahttp://www.muzeumpodblanicka.cz/ - Muzeum naleznete v zámku Vlašim, kde se blíže seznámíte s historií tohoto gotického sídla prvních pánů z Vlašimi a s luxusní rezidencí knížat z Auerspergu, předního rodu habsburské monarchie. Dozvíte se více o vývoji loveckého a sportovního střelectví a dějinách firmy Sellier Bellot. Navštívíte výstavu Zrcadlo minulosti, kde se prostřednictvím více jak 420 exponátů přiblížíte pestrosti každodenního života našich předků. Prohlédnete si výčepní pult z konce 19. stol., který byl zachráněn ze zaniklé hospody v Růžkových Lhoticích u Čechtic.

    Zámek a zámecký park Vlašimhttp://www.vlasimskypark.cz/ - Anglický park vybudovaný v roce 1755 na místě lovecké obory a zámeckých zahrad. Rozlehlý park s řekou, přírodními zákoutími ale i četnými romantickými stavbami, z nichž jsou některé zachovány dodnes. Park patří mezi nejkrásnější a nejzachovalejší u nás i ve střední Evropě. Zámek i park jsou veřejnosti přístupné. K samostatné prohlídce je možné využít tři kilometry dlouhé naučné stezky.

    Farní muzeum v Kondracihttp://www.farnimuzeum.cz/ - V malé vesničce Kondrac se nachází unikátní Farní muzeum, které nabízí tři expozice. První a zároveň největší je přímo v budově muzea a zobrazuje život venkovského duchovenstva na přelomu 19.a 20.století. Zhlédnete zde kuchyň s kachlovými kamny, osobní pokoj pana faráře, farní sál, kancelář, chlebovou pec i zrekonstruované půdní prostory. Další dvě expozice jsou umístěny v budově bývalé márnice, které se nachází na hřbitově v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. V jedné místnosti naleznete údaje o historii kondrackého kostela, maketu původního románského kostelíčku a model obce pravděpodobně z roku 1841. Druhá místnost skýtá informace týkající se pohřbívání.

    Restaurace U Matoušků – Kondrac – ohromné a výborné řízky!!!

    Hvězdárna Vlašimhttp://vas.cz/verejna/ – pozorování v pátek od 20 hodin

    Rozhledna Blaník http://www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna/ – Legendární Blaník s vojskem ukrytým a spícím v nitru hory střeží třicetimetrová husitská hláska. Ona dřevěná, šindelem krytá rozhledna stojí na vrcholu od roku 1941 a z jejího ochozu je výhled na zvlněnou krajinu Posázaví, Benešovska a Vlašimska. V loňském roce proběhlo na vrcholu Blaníku kácení vzrostlých stromů. Rozhledna je tedy z okolí lépe vidět a stejně tak je lépe vidět z rozhledny do okolí.

    Dům přírody Blaníku - http://www.dumprirody.cz/blanik/ - V prostoru dřevostavby z roku 2015 naleznete expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Kromě místních rostlin a živočichů se zde seznámíte s legendou o blanických rytířích nebo si prohlédnete interaktivní model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí, který vám představí nejen strukturu brázdy, ale i přírodní a kulturní zajímavosti tohoto území.

    Malý Blaník – Malý Blaník dříve zvaný Holý vrch stojí naproti Velkého Blaníku. Uprostřed zříceniny se nachází poutní kaple, ve které roste obrovský smrk vysoký 34 m, kterému se říká Mnich.

    Zámek Louňovice pod Blaníkem - Renesanční zámek stojí na místě bývalého kláštera premonstrátek, zničeného za husitů. Má podobu kastelu s rohovými věžemi pozměněnou barokními přestavbami. Muzejní expozice přibližují region Louňovicka a Podblanicka, kterému kraluje pověstmi opředený Velký Blaník. Pozornosti by neměla uniknout ani kolekce středověkých keramických nádob zdobených nápisy z 12.–15. století.

    Hasičské muzeum Jankov – Odlochovice 43 - V nově postavené budově spatříte dobovou hasičskou stříkačku, originální písemnosti a další techniku, kterou dobrovolní hasiči využívali v boji s požárem. Ve výklenku, vytvořeném ve štítě muzea, se nachází socha sv. Floriána, patrona hasičů. Zajímavostí je, že budova muzea je ze dvou stran prosklená, prohlížet tak můžete kdykoliv.

    Zlatý důl Roudný – naučná stezka – Kolem Velkého Blaníku údajně těžili zlato už Keltové a první dochované zmínky o dolu Roudném pocházejí z roku 1338. Nicméně největší slávu zažil důl Roudný až na začátku 20. století, kdy dosahoval nejvyšší těžby zlata v celé Evropě. Odhaduje se, že celkem bylo v dole vytěženo až 7 tun zlata (písemně doloženo je 5,9 tun). Těžba pokračovala až do roku 1931, kdy se přestala odčerpávat voda a důl se zatopil. V průběhu 20. století bylo provedeno několik průzkumných prací a pokusů o obnovení těžby. Povolení k těžbě však už nebylo uděleno, přestože se zásoby odhadují ještě na 30 tun zlata.

    Muzeum venkova v Kamberku - Malé muzeum se nachází v budově bývalé školy, kde najdeme pamětní síň a historickou školní třídu. Muzeum bylo otevřeno poměrně nedávno v roce 2003 u příležitosti 125. výročí založení místního hasičského sboru.

    Tvrz Načeradec - První zmínka o tvrzi pochází z roku 1600, roku 1661 při velkém požáru města však vyhořela a od té doby již nebyla obnovena. Na zbytcích tvrze byla v pozdější době vystavěna nová budova, která dnes slouží jako budova obecního úřadu.

    Včelí svět Hulice - http://www.vcelisvet.cz/ - Unikátní expozice zaměřená na život včel se nachází v budově bývalé školy. Slavnostně byla otevřena 1. července 2012. Projekt ukazuje návštěvníkům pomocí současné technologie způsob života včelstva. Lidé se mohou projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel anebo si pustit zvuky úlu. Svým rozsahem je tato expozice největší svého druhu ve střední Evropě.

    Vodní dům Hulice - http://www.vodni-dum.cz/ - Vodní dům je návštěvnické středisko u vodní nádrže Švihov. Návštěvníci zde naleznou moderní expozici, která je seznámí s dvěma tvářemi vody. Ukazuje vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů, ale také jako nezbytnou součást našeho života. Vodní dům nabízí dvě expozice. Jednu uvnitř domu a jednu v jeho atriu.

    Discgolf Green Valley Chotýšany - http://www.green-valley.cz/sport-a-relaxace/discgolf - Součástí areálu je devítijamkové discgolfové hřiště, určené milovníkům přírody a outdoorových aktivit. Discgolf je rekreační sport a může jej hrát každý. Spojuje pobyt v přírodě s fyzickou a psychickou aktivitou, a tím pomáhá udržet dobrou tělesnou kondici i odreagování od všedních starostí. Discgolf se hraje s létajícími talíři, s frisbee. Kromě disku nepotřebujete žádné další vybavení. Tento sport vznikl v 70. letech v USA a získává si stále nové příznivce na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku, u discgolfu je to koš, co nejmenším počtem hodů. V rámci plného servisu zapůjčují vybavení.

    Zámek Jemniště - http://www.jemniste.cz/ - Barokní zámek byl dokončen v roce 1724 podle návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Roku 1754 však vyhořel a byl znovu upraven do dnešní podoby. Zámek sloužil jako letní sídlo panstva. Po roce 1989 jej opět získala rodina Sternbergů. Při prohlídce uvidíte historické interiéry s dobovým zařízením a sbírkami ze 17. a 19. století, taneční sál, galerii obrazů nebo zámeckou kapli sv. Josefa s barokní freskou od V. V. Reinera. K zámku přiléhá třináctihektarový udržovaný anglický park, jehož součástí je také malá ZOO.

    A mnoho dalšího :)