Abecední místopisná prázdninová soutěž

Pravidla soutěže

     1. navštívit v ČR místa, která začínají příslušným písmenem abecedy a musí splňovat následující podmínky pro započítání do tabulky :

             > návštěva místa musí proběhnout v období 1.7.2013 až 31.8.2013

             > název místa musí být vyfocený spolu s logem této soutěže – stáhněte si ho ze stránek KSTS

             > název místa musí být zároveň uvedený na mapách zelené edice KČT 1:50 000

             > musí se jednat o místopisný geografický název ( města, osady a jejich části, hrady, zámky, jeskyně, vrcholy, rozhledny, vodní toky
                 a plochy atp. ). Rozhodně se nepočítají názvy restaurací, hotelů, penzionů, chat atd. 

             > stačí vyfotit název obce nebo místa ...  

     2. Návštěvu místa zapsat do tabulky – opět stránky KSTS a tabulku poslat na můj mail – můžete posílat průběžně, aby bylo vidět
         jak si kdo vede. Nemusíte vyplňovat údaj „vzdálenost“ – budu doplňovat já před zveřejněním na webu. Pokaždé, když budete
         posílat tabulku, tak přiložit důkazní fotografie místa ve velikosti cca 600 x 800.

     3. Pokud místo navštíví společně více lidí, musíte tam vyfotit každý své logo soutěže – tedy na jednom snímku tolik log, kolik lidí
         si to místo zapíše do tabulky !!!

     4. Každý vyplňuje svoji tabulku !

     5. V případě dotazů mailujte na můj mail (Josef.Ebr@seznam.cz).

     6. Vyhodnocení proběhne ihned po ukončení prázdnin a odměny budou na setkání ve Zruči !

     7. Hodnocení proběhne v těchto kategoriích :

             • kdo nejrychleji navštíví všechna místa

             • nejnižší a nejvyšší součet vzdáleností navštívených míst ( vždy počítáno z místa bydliště )

             • nejnižší a nejvyšší součet vzdáleností podle datumů ( počítány vzdálenosti z místa na místo podle termínu návštěvy )

             • nejnižší a nejvyšší součet vzdáleností podle abecedy ( sečteny vzdálenosti mezi místy abecedně )

             • nejvzdálenější místo od místa bydliště

             • nejkratší a nejdelší vzdálenost mezi navštívenými místy

     8. Tabulky posílejte k vyhodnocení co nejčastěji – klidně každý den, abych mohl zveřejňovat průběžné stavy !!!!