OFICIÁLNÍ  ZALOŽENÍ   KSTS  18. - 21. 4. 2003

 

Alpenstock se raduje po příjezdu do hlavního stanu liberecké sekce KSTS. Očekával (a nebyl zklamán!) vřelé přijetí a radostné zážitky se členy klubu. Jeho Beruška sdílela obdobné pocity!

   

Již ve vstupním foyeru byli přijíždějící členové mile uvítáni nápisem, který pracně vyrobil otec vedoucího liberecké sekce,pan Lukeš st., kterému s jeho chotí KSTS děkuje za tři dny tolerance při našem pobytu.

   

Alpenstock hrdě pózuje u připraveného piedestálu, který mu L+L připravili k jeho přijetí. Posléze se rozplakal dojetím a jen jeho hanácká hrdost zabránila tomu, aby byl přistižen ve slabé chvilce. Beruška ale dala průchod svým citům!

   

Konečně je to tady! Všichni zakládající členové KSTS pohromadě. Klub byl založen, byla představena klubová vlajka a klubový dres. Ani věkový rozdíl 42 roků mezi nejstarším a nejmladším členem nebyl v radostné atmosféře patrný.

   

Jára s Alpenstockem  z moravské sekce KSTS projevují radost ze setkání a přizdobili se slavnostně klubovým razítkem.

   

Ostatní se inspirovali předchozím nápadem a razítkovali svá sběratelská těla kde se dalo!

   

Oficiální fotografování pro potřeby médií proběhlo ve vzrušené a radostné atmosféře. Jaké štěstí, že se sešli odborníci na danou tématiku - režisér Alpenstock a kameraman Luboš. Časem je jistě nemine nějaká cena za dokumentaristiku!

Konečně bylo spojeno příjemné s užitečným! Ustavující schůze je odbyta a vydali jsme se na lov turistických suvenýrů a kulturně poznávacích zážitků. To je hlavní náplní KSTS!

   
Klikněte pro pokračování zde!