Ždárské vrchy 2015

13. celostátní setkání Klubu sběratelů turistických suvenýrů

19.9.2015