reklama

TOPlist

 

Akční Bórák KSTS 2017

    Ahoj , v další letošní soutěži budeme soutěžit o titul „Akční Bórák KSTS 2017“. Jednoduše : akčním bórákem KSTS za rok 2017 se stane ten, kdo absolvuje nejvíce akcí, které budou mít oficiální status AKCE KSTS 2017. Z toho asi moc moudří nejste, tak to rozvedu trochu více :

    Na schůzce výboru jsme se dohodli, že by bylo třeba zatáhnout do dění v klubu a do přípravy jeho činnosti co nejvíce lidí. Tohle by mohl být jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Během roku se sice potkáváme na několika akcích, ale určitě by šlo toto číslo navýšit. Vždyť společné akce za poznáním a lovem suvenýrů jsou základem našeho klubu !!!

    K celé akci bude vydán „Akční záznamník KSTS". Do něho se bude evidovat každá navštívená akce z kalendáře KSTS, který bude zveřejněn a postupně doplňován na našem webu.

    Akce KSTS : akcí KSTS může být jakákoli veřejná akce, která splňuje podmínku : turistika, poznání, suvenýry nebo to může být soukromá akce člena KSTS, která splní podmínky. Každý člen KSTS má právo uspořádat akci, pozvat ostatní na veřejnou akci a nechat si tuto akci zapsat do kalendáře akcí KSTS. Ten, kdo pořádá akci do této soutěže musí dále splnit podmínku: k akci musí nechat vyrobit pamětní akční razítko ( stačí návrh – štoček nechá vyrobit výbor ), nebo si zajistit zapůjčení razítka klubového. Pořadatel akce pak nalepí do Záznamníku Akční samolepku KSTS ( ty dostane v předstihu od výboru KSTS spolu s razítkem – pokud ho nevyrobí na svoje náklady ), otiskne vyrobené pamětní razítko nebo razítko klubové a připojí svůj podpis. Po skončení akce dodá podklady ( seznam zúčastněných, stručný popis akce a fotografie Guliverovi, který vše zapíše do kroniky klubu. Jen takto doložená akce bude započítána do soutěže o bóráka 2017. Každý pořadatel musí pochopitelně zorganizovat akci kompletně – tj. místo srazu, náplň akce, cíl atd…. !!!! V kalendáři by se akce měla objevit minimálně 3 – 4 týdny před termínem jejího konání !!!

    Protože se objevuje větší zájem a zařazení akcí, nebudeme striktně dodržovat podmínku mezery mezi akcemi 2 - 3 týdny.

    Takže : kdo se chce aktivně zapojit do dění v klubu a vymyslet pro členstvo nějakou zajímavou akci, dejte vědět a začneme plnit náš Akční kalendář.

Výbor KSTS

Akční kalendář KSTS 2017

    Toto je přehled akcí, které jsou zařazeny do soutěže o Akčního Bóráka KSTS 2017 a ke kterým bude vydána Akční samolepka KSTS k vylepení do Akčního záznamníku KSTS na rok 2017. Seznam bude průběžně doplňován a aktualizován během roku.

    1. Veletrh Regiontour Brno: 14.1.2017, bez pořadatele, razítko a samolepku dostane každý, kdo doloží návštěvu ( vstupenka, svědectví )
    2. Masopust na Veselém kopci: 4.2.2017 , Guliver
    3. Středočeská desítka 2017 (březen - listopad) , odkaz na akci: Kliknout zde
    4. Velikonoční setkání KSTS 2017: 15.4.2017 , VÝBOR KSTS
    5. Pochod přes tři hrady 2017 Potštejn: 6.5.2017 , Váleček
    6. Havlíčkobrodská padesátka: 2017 , Guliver
    7. Podzimní setkání KSTS: 2017 , VÝBOR KSTS
    8. Za posledním puchýřem 2017: 2017 , výbor KSTS

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007