reklama

TOPlist

 

Kvízy KSTS

Vážení turističtí přátelé!

   Při svých toulkách za krásami naší vlasti jistě navštívíte nejedno zajímavé místo, které Vám utkvělo v paměti a proto jsme pro Vás připravili tuto stránku, na které máte možnost ověřit si své znalosti o naší zemi v různých hádankách, které zde budeme postupně uveřejňovat.

   Budeme rádi, pokud Vás naše hádanky inspirují k větší aktivitě, nebo snad dokonce k návštěvě míst, která se v hádankách objeví. A pokud budete mít vlastní nápad na hádanku, uvítáme když ho pošlete na e-mail: milos.cerovsky@iol.cz.

   Pravidla pro nové kvízové otázky:

    1. Hádanka bude na webu zveřejna od středečního večera ( v čase mezi 19:00 - 21:00 hod ) do nedělní půlnoci. V tuto dobu mají možnost všichni posílat svoje odpovědi.

    2. Pokud nebude hádanka uhodnuta do nedělní půlnoci ( do 24:00h ), kvíz končí a autor fotky získává 3 body.

    3. Bodování hádanky bude následující: kdo uhodne do 24. hodin - 3 body , kdo uhodne do 48. hodin - 2 body , kdo uhodne do neděle 24:00 hodin - 1 bod.

    4. Autor si určí, zda odpovědi bude hodnotit sám ( bude zadán pro odpovědi jeho email ), nebo je bude hodnotit Váleček ( zadá se pro odpovědi Válečkův email ). Autor v tom případě pošle Válečkovi přesnou - jednoznačnou odpověď na hádanku.

    5. Aby nebyli autor - případně Váleček - ošizeni o body, - mohou získat body následovně:
Pokud bude hádanka uhodnuta - získává autor, případně i Váleček 1 bod.
Pokud nebude hádanka uhodnuta do neděle 24:00 hodin - získává autor, případně i Váleček 3 body.

    6. Fotka zadaná do hádanky musí být dohledatelná na netu - tudíž neexistuje vyfotit a zadat nějakou ceduli u hospody kolem které jsme jeli, když se nedá dohledat na netu. Autor fotky tedy zodpovídá za dohledatelnost na netu a v případě nějakých nedorozumění nebo něčího protestu musí dát odkaz kde to lze dohledat.

    7. Pokud autor posílá fotku Válečkovi, musí to udělat včas, tedy nejpozději do 18:30h ve středu, před uveřejněním fotky v kvízu.

    Vyhodnocení bude vždy na podzimním setkání, bórák (tým) s nejvyšším počtem bodů získá diplom a možná i nějakou překvapivou odměnu.

    Odpovědi na hádanku zasílejte mailem Válečkovi (milos.cerovsky@iol.cz).

Hádej, hádej, hadači!

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Jaké budovy jsou na fotkách? (přesné názvy)
2. Kde je najdeme ?
3. Co mají obě budovy společného?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Nový zámek a Starý zámek
2. Kostelec nad Orlicí
3. Oba zámky jsou ve vlastnictví rodu Kinských

Úspěšní hadači:
Jara - 1.7. 20:23h - 3 body
JIHO - 1.7. 22:17h - 3 body
MK - 1.7. 23:59h - 3 body
Špagetka - 2.7. 17:41h - 3 body
LaSo - 2.7. 19:12h - 3 body

Kostelec nad Orlicí

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí pochází z první poloviny 19. století a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Nachází se v přírodní rezervaci Kostelecký zámecký park.
Zámecká budova v krajinářském parku na západním okraji města vystavěna v letech 1829-1835 v empírovém slohu podle návrhu architekta Heinricha Kocha pro Josefa Ervína Kinského (1806-1862), čestný dvůr na západní straně byl v r. 1847 uzavřen východním křídlem podle návrhu místního stavitele Edmunda Christena. Zámek byl v r. 1948 postaven pod národní správu a pak znárodněn. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího Výzkumného ústavu pro chov prasat, který objekt opustil v r. 1975 po výstavbě nového areálu v západním sousedství a také kvůli zhoršujícímu se stavebnímu stavu. Posléze byl zámek převeden do správy Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, které po r. 1980 a havárii stropů zahájilo rekonstrukci hlavní budovy. V roce 1991 byl zámek v rámci restitucí vrácen Josefu Kinskému. Ten postupně obnovil všechny budovy v areálu, obnovu a zpřístupnění hlavní budovy dokončil jeho syn František Kinský.

Starý zámek, přestavěný roku 1688 po požáru z tvrze. Po požáru 1777 přestavěn F. Kermerem. Z trojkřídlé barokní stavby zbyla dvě dvoupatrová křídla s mansardovou střechou a ve dvoře zazděnými arkádami v přízemí. Za zámkem a východně od něj byl rozsáhlý raně barokní hospodářský dvůr se špýcharem (tzv. Velký). Roku 1945 byl Kinským majetek zabaven a kostelecký Starý zámek pak sloužil jako Ředitelství státního statku. V roce 1949 byla při státním statku otevřena mistrovská škola pro výchovu zemědělských kádrů.
Na základě vyhlášky Ministerstva školství, věd a umění ze dne 31. března 1949 byla na parcelách v zámeckém parku vyhlášena ptačí rezervace a na základě další vyhlášky Ministerstva školství, věd a umění ze dne 31. března 1949 pak byla se souhlasem p. Františka Kinského, majitele zámecké budovy v Kostelci nad Orlicí a se souhlasem místního akčního výboru NF v Kostelci nad Orlicí zřízena v zámecké budově čp. 1 stanice ochrany přírody v Kostelci nad Orlicí. Starý zámek s hospodářským dvorem byl kvůli stavbě silničního průtahu v letech 1964-1971 demolován.
Zdroj: Zámek Kostelec nad Orlicí

TOTO JE POSLEDNÍ HÁDANKA 5.ROČNÍKU KVÍZŮ.

SoutěžícíBodyPoznámka
Jara131 bodů(28*,13+,2x)
MK121 bodů(6*,17+,15x)
LaSo118 bodů(10*,9+,10x)
JIHO57 bodů(1*,2+,9x)
Špagetka43 bodů(1+,3x)
Váleček43 bodů(1*)
Solitér23 bodů(-)
OGUNGO11 bodů(1+)
GuliKopr10 bodů(1+)
Tonda7 bodů(-)

1.7.2020 19:45h

6.7.2020 14:35h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007