reklama

TOPlist

 

KDE DOMOV TVŮJ? - Propozice

Trasy

Severní větev : Litvínov - Liberec - Hradec Králové - Bruntál - Prostějov

Střední větev : Litvínov - Slaný - Praha - Habry – Sv.Kříž u HB - Brno - Prostějov

Jižní větev : Aš - Plzeň - Písek - Běleč - Sv.Kříž u HB - Brno - Prostějov

Spojovací větve: Aš - Litvínov, Plzeň - Praha, Písek – Praha, Praha - Liberec, Praha - Hradec Králové, České Velenice - Písek, Brno - Hradec Králové, Brno - České Velenice /přes Novou Bystřici/

    Tato místa jsou na mapě spojena vzdušnou čarou, podmínky je možno plnit v koridoru 30. kilometrů oboustranně od těchto spojení měst /př.: z Aše do Litvínova si mohu vybrat, zda půjdu přes Krušné hory nebo po toku Ohře, důležité bude neodchýlit se od vzdušné čáry Aš- Litvínov o více jak 30 km./

Bodování

    Za každý kilometr absolvovaného úseku se započítává jak u pěších, tak u cyklistů bod. Obě kategorie jsou hodnoceny samostatně. Započítávají se body od východiště k místu nejblíže položenému k následujícímu místu uvedenému v trasách. V případě návratu do východiště jiným směrem (absolvování tzv. okružní etapy s cílem v místě startu) se měří a započítává kratší vzdálenost mezi východištěm a místem ležícím nejblíže k hlavnímu cílovému místu trasy.

    Prémiové body - za dokončené propojení dvou měst či obcí přihlášených do soutěže se připisují těm, kteří se o propojení zasloužili. Jedná se o navýšení o 50% k bodům získaným na trasách tvořících ono propojení.

Absolvované úseky

    Hlášení o absolvování denního úseku doporučujeme provádět vyplněním „tabulky pro účastníky“, která je k dispozici ke stažení a obsahuje podrobnější vysvětlivky ke všem údajům.

    Údaje o jednotlivých etapách je možno zasílat také volnou formou, kde bude důležité uvést:

    "Start, průchozí místa, cíl, počet kilometrů, datum, jakým způsobem." Současně s údaji o etapě je nutno zaslat důkazy o jejím absolvování, nejlépe reportáž se zážitky, nebo fotografie z cesty apod., to vše na výše uvedenou adresu.

    Absolvované úseky budou zaneseny do tabulek "Evidence úseků", "Bodování účastníků" a do mapy, které budou průběžně aktualizovány.

    Povinná místa: Turistika má své zákonitosti. Kdo jde pěšky, musí se poté dostat domů, kdo na kole tak zpravidla totéž. Proto povinná místa jsou hlavní nádraží ČD, ve městech kde nádraží není tak náves. Usnadní to začátek či konec etapy.

    Každá etapa může být projita či projeta pouze jednou, etapa, která byla projeta, může být poté i projita a naopak. Pokud jde denní etapu více účastníků, počítá se každému.

Termín akce

    Akce začíná vyhlášením. Tímto dnem se stává zveřejnění těchto propozic na webu našeho klubu. Akce končí 6.září 2009, hlášení o této poslední etapě je nutno doručit do 10.9.2009 na adresu organizátorů.

    Vyhodnocení bude provedeno na podzimním setkání členů KSTS.

    Toto jsou vše jen hlavní zásady akce. Podrobnosti a vysvětlivky formou dotazů a odpovědí, tyto budou součástí těchto propozic. Máme vše rozpracováno podrobně, nic nás nemůže překvapit.

    Uvažujeme ve spolupráci s výborem KSTS o netradičních cenách. Tyto by vyžadovaly vklad do této akce v řádech několika desetikorun od účastníků. Vše potřebné by bylo prodiskutováno a navrhnuto na velikonočním setkání. Poté se stane doplňkem těchto propozic.

Takže nazout pohorky, dofouknout kola a jdeme na to!

Organizátoři: Solitér a MK.

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007