reklama

TOPlist

 

Hádanka 42

Tak další hádanka je od Válečka:

dnešní otázka - Kde najdeme tuto kapličku?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správnou odpověď a úspěšné hadače:

Správná odpověď:
Kaplička se nachází na soutoku řek Vltavy a Lužnice u Týna nad Vltvavou

Úspěšní hadači:
Jara - odpověď: 23.11. 20:24h - 3 body
Papejda - odpověď: 23.11. 20:32h - 2 body
Špagetka - odpověď: 25.11. 17:09h - 1 bod

kaple sv. Anny, soutok Lužnice - Vltava
V místech, kde se vlévá Bohunický potok z levého břehu do Vltavy, bylo původně hluboké Svatoanenské údolí s několika usedlostmi a silnici k obci Neznašov. Při stavbě přehradní nádrže Orlík bylo údolí překlenuto mostem a usedlosti demolovány. Zachována zůstala barokní kaple sv. Anny z roku 1775. V roce 1900 byla kaple opravena na náklady hraběnky Kateřiny Berchtoldové, manželky posledního majitele neznašovského panství. Letopočet opravy je uveden ve fasádě nad vchodem. Pod oltářem vytékal původně v interiéru kaple pramen, jemuž byla přisuzována zázračná moc. Voda byla skutečně kvalitní, firma J. R. Havlů z ní na počátku 20. století vyráběla sodovku a voda se dovážela i do nemocnice v Českých Budějovicích. Dnes pramení ve stráni za kaplí. Kaple bývala každoročně na sv. Annu (26. července) cílem procesí z neznašovského kostela sv. Trojice. Na tomto místě se stékají dva největší jihočeské toky, Lužnice ústí z pravého břehu do Vltavy a Vltava pokračuje dále ke Zvíkovu, aby zde přijala do svých vod další z přítoků - Otavu. Pamětníci vzpomínají, že v době, kdy nebyla hladina Vltavy zdvižena přehradní nádrží Orlík, bylo dobře patrné rozdílné zbarvení vody, kterou s sebou řeky přinášely. Lužnice byla zelená a Vltava hnědá, podle pramenů v šumavských rašeliništích. Přímo na soutoku odhalili archeologové sídliště ze starší doby bronzové. Šlo o zcela výjimečnou a mimořádně důležitou osadu. Podle nálezů byla významným centrem obchodu. Dochovaly se i stopy kovolitectvi a rázovitá keramika, která naznačuje kontakt se středním Podunajím. Dnes je lokalita z velké části zatopena.

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007