reklama

TOPlist

 

Hádanka 52

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázka - Co je na fotce a kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správnou odpověď a úspěšné hadače:

Správná odpověď:
Na fotce je přírodní památka Vysoký kámen (vyhlídka), nachází se severně od obce Luby v Karlovarském kraji.

Úspěšní hadači:
Jara - odpověď: 8.2. 20:15h - 3 body
Papejda - odpověď: 8.2. 21:00h - 2 body
MK - odpověď: 8.2. 21:39h - 1 bod

Vysoký kámen
Výrazný skalní útvar (774 m n. m.) připomínající hradní zříceninu, na křemencovém vrcholu upravená vyhlídka s dalekým rozhledem. Severně na saské hranici historický hraniční kámen (Wappenstein) z r. 1544 s českým lvem.
Vysoký kámen je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1974 a nachází se u obce Kámen. Přírodní památka je zároveň zahrnuta do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Území přírodní památky kopíruje vypreparovaný hřeben skalních výchozů táhnoucí se přibližně od jihu k severu v délce 300 m. Důvodem ochrany je zachování geologicky, geomorfologicky a esteticky významného skalního útvaru a na něj vázaných rostlinných a živočišných společenstev.

8.2.2017 20:07h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007