reklama

TOPlist

 

Hádanka 60

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázka - Co je na fotce a kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správnou odpověď a úspěšné hadače:

Správná odpověď:
Na fotce je zřícenina hradu Ronov, u Blíževedel, zhruba 10 km jihozápadně od České Lípy.

Úspěšní hadači:
Papejda - odpověď: 5.4. 20:38h - 3 body
Jara - odpověď: 5.4. 20:39h - 2 body
MK - odpověď: 5.4. 21:46h - 1 bod

Ronov
Ronov je zřícenina hradu u Blíževedel a Stvolínek na vrcholu čedičového kužele Ronov vysokého 552 m n. m., zhruba 10 km jihozápadně od České Lípy. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Hrad byl založen koncem 14.století pány z Klingštejna, jednou z větví Ronovců. V písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1429, kdy patřil bratrům Jindřichovi a Janovi Berkům z Dubé, tedy rodem také vzešlým z Ronovců, patřil jim ovšem asi již 13 let předtím. Původní stavbu později nahradil hrad větší. V roce 1437 jej prodali Vilémovi z Illburka, jehož rod vlastnil rozsáhlý hrad do roku 1454, kdy vymřel. Vdova po Vilémově jediném synovi Anežka z Helfenštejna Ronov roku 1505 opustila a přestěhovala se do stvolínské tvrze, kterou si nechala přestavět na zámek.
Od roku 1608 byl uváděn jako zpustlý. Během třicetileté války, v roce 1643 byl vypálen švédskými vojsky, když se na hradě ukrývali obyvatelé nedalekých Stvolínek i dalších vesnic se svým majetkem a Švédové to zjistili.
Z vrcholu je dobrý výhled po okolí, na nedaleké Stvolínky, Stranné či Blíževedly. Cesta vzhůru po červené turisticky značené cestě je dosti náročná, s převýšením 230 metrů. Nejbližší železniční zastávka je v Kravařích. Vrch včetně hradu jsou na území CHKO Kokořínsko a je veden od roku 1995 jako přírodní památka Ronov. Po úpatí vrchu vede další značená cesta, zelená z Kravař na jih, do Kokořínska. Poblíž vede železniční trať z České Lípy do Lovosic, nejbližší (asi 2 km) zastávky vlaku jsou ve Stvolínkách a v Blíževedlech. Nejbližší silnicí je spojka mezi Blíževedly a Holany.

5.4.2017 20:35h

7.4.2017 10:20h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007