reklama

TOPlist

 

Hádanka 61

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázka - Co je na fotce a kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správnou odpověď a úspěšné hadače:

Správná odpověď:
Na fotce jsou Klokočské průchody, u obce Klokočí v okrese Semily.

Úspěšní hadači:
Jara - odpověď: 12.4. 20:13h - 3 body
Papejda - odpověď: 12.4. 20:13h - 3 body
MK - odpověď: 18.4. 21:11h - 1 bod

Přírodní rezervace Klokočské skály

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin například žebrovice různolistá. Pískovcové skalní útvary zvětrávaní 22 známými způsoby. Nejvýraznější jsou zdejší voštiny. Skuliny ve skalách a více jak 300 jeskyní jsou dnes domovem ohrožených druhů netopýrů a vrápenců. Smíšené lesy jsou hnízdištěm dravých ptáků a mnoha druhů drobného ptactva. Celá oblast má rozlohu 228ha a je chráněná v kategorii přírodní rezervace jako součástí CHKO Český ráj. Celou rezervaci obklopují vísky a osady sloučené obce Mírová pod Kozákovem a obec Klokočí s osadou Rotštejn. Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále. Po celé délce žluté turistické stezky platí od roku 1995 zákaz vjezdu cyklistům!

Nadmořská výška území, kde je chráněn „skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru“, se pohybuje mezi 340 až 458 metry.

Rezervace je tvořena skalami Klokočskými (jižně) a Betlémskými (severně). Oboje jsou tvořené kvádrovými kaolinickými pískovci. Mezi skalními útvary vyniká až 50 metrů vysoká skalní stěna v severní části území. Je dlouhá téměř 1600 metrů. Najdete zde i skalní věže, kaňony, soutěsky, závrty nebo jeskyně – těch je tu prý na 300.

Velmi známé jsou tzv. Klokočské průchody, rozsedlina dlouhá asi 70 metrů a široká jen metr až dva. Ve středověku tudy vedla kupecká stezka. V současné době jsou Klokočské průchody nejkratší cestou, jak se dostat na skalní stěnu.

V Zeleném dole najdete jeskyni Postojna (Amerika), která je největší pseudokrasovou jeskyní Českého ráje. Do jeskyně o rozměrech 16 x 18 metrů a výšce cca 2,5 metru vede úzký vstup. Je významným hnízdištěm netopýrů.

12.4.2017 20:10h

18.4.2017 23:55h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007