reklama

TOPlist

 

Hádanka 64

Tak dnešní hádanka je od Jary:

dnešní otázka - Co je na fotce a kde to najdeme??

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správnou odpověď a úspěšné hadače:

Správná odpověď:
Věž kostela svatého Augustina v Brně. Kostel se nachází v centru Masarykovy čtvrti na náměstí Míru.

Úspěšní hadači:
GuliKopr - odpověď: 10.5. 23:52h - 3 body
Opice - odpověď: 11.5. 10:06h - 2 body
Papejda - odpověď: 11.5. 15:10h - 1 bod

Kostel svatého Augustina

Kostel svatého Augustina v Brně je římskokatolický chrám postavený ve funkcionalistickém stylu v letech 1932–1934 podle projektu architekta Vladimíra Fischera. Kostel se nachází v centru Masarykovy čtvrti na náměstí Míru, na katastrálním území Stránice, v městské části Brno-střed. Je farním kostelem farnosti Brno-Masarykova čtvrť.
Funkcionalistický (Karel Kuča jej označuje jako pozdně konstruktivistický) kostel svatého Augustina byl postaven ve formě bazilikálního trojlodí. Chrám je orientován ve směru severozápad – jihovýchod, svým jihovýchodním průčelím se obrací do centrálního prostoru Masarykovy čtvrti, na náměstí Míru. Před vstupem se nachází plochostropý sloupový portikus tvořený pěti sloupy. Nad hlavním vchodem se nachází bronzová deska s nápisem DOMVS DEI PORTA COELI (Dům Boží – brána nebes), po jeho stranách jsou umístěny vedlejší vchody. Hlavní loď je výrazně převýšena a je osvětlena vysokými bočními okny a velkým oknem v průčelí. Dvě boční lodi jsou od hlavní lodě odděleny řadou sloupů a obě jsou zakončeny kaplemi: vpravo se nachází kaple Božího hrobu, vlevo kaple Panny Marie. Hlavní loď přechází skrz subtilní triumfální oblouk do půlkruhového presbytáře, jehož vysoká okna jsou vyzdobena figurálními malbami. Interiér chrámu je funkcionalisticky strohý. Spodní část hlavní lodi se obložena červenohnědým mramorem s bílými žilkami, zbytek je bíle vymalován. Právě v kontrastu s bílými stěnami je tmavě hnědý plochý kazetový strop.

10.5.2017 22:42h

11.5.2017 22:42h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007