reklama

TOPlist

 

Hádanka 84

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky - Jak se nazývá skalní útvar na fotce a kde ho najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Na fotce je Přírodní památka Čertův hrádek, nachází se u obce Rohozná v okrese Jihlava.

Úspěšní hadači:
3 body - Jara - 15.11. 19:51h
3 body - LaSo - 15.11. 20:59h
3 body - MK - 15.11. 21:19h
3 body - OGUNGO - 16.11. 9:42h

Čertův hrádek

V přírodním parku Čeřínek se nachází řada skalních útvarů. Jedním z nich je i skalní útvar známý jako Čertův hrádek (714 m). Je to nejznámější a nejvíce navštěvovaný skalní útvar v okolí, který je přírodní památkou. Nachází se severně od obce Rohozná v okrese Jihlava.
Čertův hrádek představuje zbytky žulové skalní hradby mají délku asi 50 m a šířku 40 m. Nacházejí se na hřbetu na rozhraní Jihlavska a Pelhřimovska a jsou pozůstatkem tropického zvětrávání v třetihorách a intenzivního mrazového zvětrávání v chladných obdobích pleistocénu.
Na Čertově hrádku se vyvinula řada geomorfologických jevů. Typická je existence exfoliačních kleneb doprovázena výraznou rozpukaností hornin a jejich vodorovnou lavicovitou odlučností. Jsou zde četné puklinové jeskyně a dalším typickým tvarem reliéfu je skalní hřib, skalní tunel a skalní komíny. Z mikrotvarů jsou běžné skalní mísy, voštiny, žlábky a pseudokrasové jevy. V okolí jsou vyvinuta kamenná moře.
Tolik o Čertově hrádku řečí odborníků. Běžný návštěvník, který přijde na Čertův hrádek se ocitne v miniaturním skalním městě, mezi skalními věžemi, roztroušenými kameny pod klenbou vzrostlých stromů, které ani v době vegetace nezastiňují výhled. Může se mezi věžemi procházet a na některé i vystoupit. Většinou ze západní strany. Tímto ale nikoho nenavádím k takovéto činnosti.
Pozorný návštěvník si všimne, že na skalách rostou i vzrostlé stromy a kapradiny. Vše je poskládáno jakoby z plochých kamenů položených na sebe. Některé útvary jsou odlomené, jakoby je někdo odrazil velkým kladivem. Skály jsou protkány množstvím puklin, spár a komínů a celé okolí je poseto rozhozenými kameny, jako by to bylo staveniště hradu.
Horolezec vidí a vnímá to co ostatní, ale je uchvácen liniemi, po kterých se dá vystoupit nahoru. Na některých místech jsou dokonce rozmístěny jistící pomůcky. Horolezecká činnost je ale na těchto skalách celoročně zakázána. Přesto jsem objevil umístěný nový borhák (jistící bod) na jedné ze stěn. A bez foťáku sem ani nechoďte. Je tu co fotit.
I Čertův hrádek má svou pověst, která se vypráví již po generace: Když si čert stavěl hrad, vozil kámen ze skalnatého Vršku východně od Batelova. Stavět mohl pouze do kuropění. Jednou se čert opozdil a když právě naložil nejlepší kámen na dokončení svého hradu, zakokrhali kohouti a v tu ránu čert zmizel. Zanechal jen vršek svého kočáru na skále, která tu dosud leží.
Tento "čertovský kamenný kočár" je podepřen jakoby klínem hned pod "Velkým kamenem" ve vršku nad Batelovem. Tak zůstal Čertův hrádek u Rohozné dodnes nedokončen.

15.11.2017 19:39h

20.11.2017 19:39h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007