reklama

TOPlist

 

Hádanka 95

Tak dnešní hádanka je od Špagetky:

dnešní otázky:
Co to je a kde to je ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Klášter sv. Gabriela s kostelem Zvěstování v Praze - Smíchově.

Úspěšní hadači:
Jara - 31.1. 19:39 3 body
LaSo - 31.1. 20:18 3 body
MK - 31.1. 20:55 3 body
Opice 1.2 10:00 3 body

Klášter svatého Gabriela (Praha)

Klášter svatého Gabriela je bývalý řeholní dům benediktinek beuronské kongregace v Praze na Smíchově v sousedství zahrady Kinských v Holečkově ulici. Součástí areálu bývalého kláštera je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela.
Od 3. května 1958 je klášter spolu s kostelem Zvěstování Panny Marie zapsán v seznamu kulturních památek České republiky.
V roce 1891 vysvětil dokončený klášter s kostelem pražský arcibiskup František Schönborn. Duchovní správou byli pověřeni benediktini z Emauzského kláštera na druhém břehu Vltavy. Klášter však sloužil svému účelu pouze do roku 1919 kdy německé benediktinky, kterých byla v konventu většina, v důsledku protiněmeckých nálad v Československu odešly ze země. České sestry šly s nimi. Prázdný klášterní areál byl prodán státní poště s podmínkou, že klášterní kostel zůstane zachován pro bohoslužby. V 90. letech 20. století zde nějakou dobu vykonával duchovní správu opět emauzský benediktinský mnich, P. Bernard Klener, OSB. V letech 2005–2016 byl rektorem kostela církevní právník, doc. Stanislav Přibyl. V letech 2012–2016 se v tomto kostele pravidelně sloužily Mše svaté dle misálu z roku 1962 – tzv. tridentská mše.
Česká pošta se chystá areál bývalého kláštera prodat, kostel Zvěstování Páně nadále slouží liturgickým účelům, je filiálním kostelem farnosti Praha-Smíchov.

31.1.2018 19:34h

6.2.2018 12:50h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007