reklama

TOPlist

 

Hádanka 111

Tak dnešní hádanka je od Mirka Kopeckého:

dnešní otázky: 1. Kde (u které obce nebo města) se nachází toto kamenné srdce?
2. Jak se přesněji jmenuje místo, kde ho lze nalézt?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Dobřany (resp. u Dobřan)
2. Martinská stěna (je to název parku a naučné stezky)

Úspěšní hadači:
LaSo - 23.5. 20:41h 3 body
Jara - 23.5. 22:40h 3 body

Lesopark Martinská stěna

Dobřany jsou město v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, 12 km jihozápadně od Plzně na řece Radbuze. Žije zde 6175 obyvatel. Městem vede železniční trať z Plzně do Železné Rudy, na které je zde zřízena železniční stanice Dobřany a severně od města v k. ú. Šlovice u Plzně ještě zastávka Dobřany zastávka.
Místo, kam vás rádi pozveme, bylo zvelebeno patrně již za první republiky a založil ho tehdejší německý okrašlovací spolek Hubertus. Lesopark Martinská stěna byl místem procházek a odpočinku místních a konaly se tam i různé kulturní akce. Poválečná doba tomuto koutu Dobřan nepřála a úpadek na sebe nenechal dlouho čekat.
Nepropustné houštiny, zarostlé cestičky a v neposlední řadě ruiny kapličky nad městem byly v posledním desetiletí dostatečným impulzem pro několik místních nadšenců k probuzení tohoto místa, když prvním počinem bylo obnovení kapličky Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi a její vysvěcení 10.10.2010. Poté se postupné obnovy této oblasti ujalo město Dobřany a dnes vám můžeme nabídnout procházku po více než 2 km dlouhé trase po upravených sestách se 14 zastaveními s popisem, různými symboly (Srdce, Zvon, Kříž), zcela ojedinělým přírodním divadlem, labyrinty a jinými zajímavostmi. Byly zde vysazeny stromy, postaveny krásné lávky a po celé trase se nacházejí lavičky k odpočinku.
Využití nabízí náš nový lesopark k načerpání sil, k relaxaci, ke sportu i pro poučení. Malé omezení: do lesoparku se může jen pěšky. Své motorové miláčky můžete nechat na přilehlých parkovištích (u silnice v centrální části pod Srdcem a na konci lesoparku při turistické značené cestě do Nové Vsi u dlážděné silnice proti chatové oblasti).

23.5.2018 20:08h

28.5.2018 19:49h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007