reklama

TOPlist

 

Hádanka 112

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: Co to je a kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Jedná se o zříceninu hradu Pořešín asi čtyři kilometry severně od Kaplice v okrese Český Krumlov.

Úspěšní hadači:
MK - 30.5. 20:56h 3 body
LaSo - 30.5. 21:19h 3 body
Jara - 30.5. 22:52h 3 body
Opice - 31.5. 13:58h 3 body
Špagetka - 3.6. 16:52h 1 bod

Pořešín

Pořešín je zřícenina hradu asi čtyři kilometry severně od Kaplice v okrese Český Krumlov. Nachází se jihovýchodně od osady stejnojmenné vesnice na skalním ostrohu nad levým břehem Malše v nadmořské výšce 525 m. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR.

Hrad založili na přelomu třináctého a čtrnáctého století příslušníci rodu Bavorů ze Strakonic jako správní centrum svých vzdálenějších majetků. Pravděpodobným zakladatelem byl Bavor III. ze Strakonic. První písemná zmínka pochází z roku 1312, kdy dosavadního purkrabího Jana z Vracova vystřídal jakýsi Vojtěch. Již v roce 1317 však Bavorové Pořešín vyměnili za Vitějovice a noví majitelé začali používat přídomek z Pořešína. Působili především ve službách Rožmberků, ale Markvart z Pořešína zastával ve druhé polovině čtrnáctého století významné zemské úřady.
O hrad pečuje sdružení Hrady na Malši, které provádí zabezpečovací práce, archeologický výzkum a snaží se místo oživit různými kulturními akcemi. V budově před hradním areálem bylo sdružením zřízeno hradní muzeum s hmotovou rekonstrukcí hradu z doby před jeho zánikem. Pohled na hradní komplex je částečně degradován novodobou srubovou stavbou umístěnou v areálu hradu mezi dvěma příkopy.
Zřícenina hradu je přístupná v návštěvních hodinách od dubna do října. Okolo vede modře značená turistická trasa z Kaplice do Římova a nedaleko končí zeleně značená trasa z Pořešína.

30.5.2018 20:40h

4.6.2018 19:51h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007