reklama

TOPlist

 

Hádanka 122

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: Co je na obrázku a kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Na obrázku je tvrz Tchořovice ve stejnojmenné obci v okrese Strakonice

Úspěšní hadači:
Jara - 15.8. 20:19h - 3 body
MK - 15.8. 23:00h - 3 body
JIHO - 16.8. 8:50h - 3 body

Tchořovice

Obec Tchořovice se nachází v severozápadní části okresu Strakonice v Jihočeském kraji. Žije v ní 238 obyvatel. Obec se rozprostírá na obou březích rybníků Hořejší a Dolejší, kterými protéká Smolivecký potok. Obcí prochází silnice I. třídy I/20, jenž spojuje České Budějovice a Plzeň.
Rozlehlá tvrz s poplužním dvorem založená na přelomu 14. a 15. století. Během své historie tvrz vystřídala mnoho majitelů a byla přestavěna v barokním i renesančním stylu. Po třicetileté válce ztratila svůj původní účel a byla využívána jako sýpka.
Tvrz bývala obehnána vodním příkopem, vstup byl tvořen mohutnou vstupní věží s padacím mostem. Budovy tvrze jsou různého stáří. Za nejstarší je považován jižní palác. Na vstupní věži jsou dochované dvě erbovní desky.
Areál tvrze je veřejnosti nepřístupný.

TOTO JE TŘETÍ HÁDANKA PRO NÁSLEDUJÍCÍ 4.ROČNÍK KVÍZŮ.

15.8.2018 19:30h

20.8.2018 19:40h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007