reklama

TOPlist

 

Hádanka 165

Tak dnešní hádanka je od Válečka

dnešní otázky: 1. Co to je? 2. Kde to najdeme?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Kostel sv. Martina.
2. Městys Bernartice, okres Písek

Úspěšní hadači:
MK - 4.9. 21:45h - 3 body
Jara - 5.9. 19:40h - 3 body

Kostel svatého Martina (Bernartice)

Kostel svatého Martina je trojlodní gotický a částečně barokní a románský kostel nacházející se v městysi Bernartice. Vystavěný byl ve 12. století. Je významnou architektonickou a historickou památkou. Od roku 1958 patří mezi kulturní památky.
Kostel se nachází v historickém centru Bernartic, před nímž se zformovalo náměstí, dříve pravděpodobně čtvercové. Kolem kostela býval hřbitov, později však zanikl. Kostel svatého Martina je trojlodní stavba s obdélnou lodí. Z románského kostela se zachovala jen západní věž a zdivo lodi. Zdivo je žulové a hrubě opracované, spárované maltou. Presbytář je vystavěn ve tvaru pětibokého osmiúhelníku, na východě s ním sousedí barokní sakristie a na severu presbytáře je původní sakristie, dnes severní kaple. Podél hlavní lodě se nacházejí dvě lichoběžníkové boční lodě (jižní a severní) a podélné boční kaple. Na západním průčelí kostela stojí románská hranolová věž, která byla později barokně dostavěna. Barokní interiér kostela pochází především ze 17. a 18. století. Barokní oltář s obrazem svatého Martina obsahuje rokokové prvky. Na východě v prvním patře věže se nachází zazděný půlkruhově sklenutý průchod na zaniklou západní tribunu.

TOTO JE PÁTÁ HÁDANKA 5.ROČNÍKU KVÍZŮ.

4.9.2019 19:50h

10.9.2019 16:32h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007