reklama

TOPlist

 

Hádanka 167

Tak dnešní hádanka je od Válečka

dnešní otázky: 1. Co to je?
2. Kde to najdeme ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Hrázděný statek
2. obec Milíkov, okres Cheb

Úspěšní hadači:
Jara - 18.9. 20:38h - 3 body
MK - 18.9. 21:14h - 3 body
JIHO - 19.9. 0:20h - 3 body
Tonda - 19.9. 13:12h - 3 body
LaSo - 21.9. 15:42h - 1 bod

Milíkov

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18. Statek byl dán do správy Muzea Cheb, které zde veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.
V roce 2009 zpřístupnilo Muzeum Cheb zrekonstruovaný hrázděný statek chebského typu v Milíkově u Chebu pro turistickou veřejnost. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí i náčiní a také drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století až po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky. Dále jsou zde zachyceny i charakteristické změny dané vysídlením původních obyvatel počínaje obdobím kdy byl statek obydlen tzv. „na dožití“ a konče léty kdy byl využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

18.9.2019 20:30h

24.9.2019 00:10h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007